بررسی تحلیلی ابعاد و مولفه های دانشگاه پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه پژوهی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 186

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFC-12-46_007

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی نوشته های علمی صاحب نظران آموزش عالی در شناسایی و مفهوم سازی ابعاد و مولفه های دانشگاه پژوهی و ارائه یک الگوی تلفیقی مبتنی بر رویکرد کارکردی است. دانشگاه پژوهی مجموعه فعالیت هایی است که به منظور پشتیبانی از سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه دانشگاهی با مرکزیت یک واحد رسمی در نظر گرفته می شود. در این پژوهش از طریق طبقه بندی تحلیلی محتوای اسناد و مدارک، به شناسایی و استخراج سازه های دانشگاه پژوهی پرداخته شد. مفاهیم استخراج شده از متون در سه مرحله کدگذاری بازاولیه، کدگذاری باز ثانوی و کدگذاری محوری طبقه بندی و تحلیل گردید. نمونه های مورد مطالعه مشتمل بر ۵۸ مقاله بود؛ شامل ۵۲ نمونه از مقالات مرتبط خارج کشور که در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ به چاپ رسیده است و ۶ نمونه از مقالات مرتبط به چاپ رسیده در مجلات داخل کشور. یافته ها حاکی از وجود چهار مقوله محوری، شامل مرجعیت اطلاعات، سیاست پژوهی، تصمیم سازی و پاسخگویی و دوازده مقوله فرعی است. براساس یافته های حاصل از این پژوهش، الگوی تلفیقی دانشگاه پژوهی توسعه داده شد. این الگو می تواند چهارچوب کلی راهنمای تفکر و اقدام در شکل گیری دانشگاه پژوهی در دانشگاه های کشور باشد.

Authors

جعفر طرقی

دانش آموخته دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

محبوبه عارفی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

محمد یمنی دوزی سرخابی

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

سیدهادی مرجائی

استادیار موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی