محاسبه هزینه تراز شده برای نیروگاه حرارتی خورشیدی در ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 214

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_031

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

در این تحقیق به بررسی شرایط ایران برای پذیرش نیروگاه حرارتی خورشیدی از دیدگاه اقتصادی پرداخته شده است. هزینه تراز شدهو سرمایه گذاری اولیه به عنوان شاخص های مالی در این تحقیق انتخاب شده است و ضرایب آن با در نظر گرفتن پیاده سازی ایننیروگاه در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است . دو فناوری برج خورشیدی به صورت مستقل به دلیل هزینه تراز شده پایین تر و سهمویخطی متصل به نیروگاه حرارتی فسیلی به دلیل هزینه اولیه کمتر به عنوان فناوری منتخب برای کشور ایران انتخاب شده است. مقدارهزینه تراز شده با توجه به تخصص و کاهش هزینه نیرو انسانی در ایران با توجه به دو رویکرد واقع بینانه با ۳۰درصد کاهش و خوشبینانه با ۵۰درصد کاهش هزینه با توجه به نظر خبرگان حرارتی خورشیدی در ایران انتخاب شده است که هزینه تراز شده در کشورمی تواند به عددی در حدود هفت سنت برسد.

Keywords:

حرارتی خورشیدی-برج خورشیدی-سهموی خطی-هزینه تراز شده

Authors

علی فاطمی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

شهریار بزرگمهری

مدیر گروه پژوهشی ، گروه پژوهشی انرژی های تجدید پذیر، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

محمد ضابطیان طرقی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سید سعید ضیایی طباطبایی

مدیر پروژه ، گروه پژوهشی انرژی های تجدید پذیر، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

اعلی صدوقی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران