تبیین استراتژی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جذب دانشجویان خارجی در جهت گسترش زبان و ادبیات فارسی در سایر کشور ها به منظور برقراری روابط پایدار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,081

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_006

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه جذب دانشجویان خارجی در گسترش دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این راستا، با استفاده از روش مطالعه کیفی و توصیفی و با استناد به شیوه مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مرتبط به موضوع تحقیق پرداخته شده است. در دستیابی به اهداف تحقیق، از مدل دیپلماسی ارتباطات آموزشی -فرهنگی هارولد لاسول۱به عنوان یک مدل جامع در ترویج دیپلماسی فرهنگی کشور در شاخص های الف) بدست آوردن وجهه بین المللی جهت اثر گذاری بر نگرشها، ب)گسترش زبان و ادبیات فارسی در سایر کشور ها به منظور برقراری روابط پایدار و ج) معرفی، نشر و توسعه فرهنگ ایرانی-اسلامی با نگرش ویژه به مقوله جذب دانشجویان خارجی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که جذب دانشجویان خارجی جایگاه ویژه ای در دیپلماسی فرهنگی کشور داشته و تاثیر بسزائی در ارتقاء وجهه جهانی و تصویر سازی مثبت از کشور دارد. همچنین، جذب دانشجویان خارجی نقش ویژه ای در گسترش زبان فارسی در قالب سیاست فرهنگی کشور داشته و در صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران و نشر فرهنگ ایرانی-اسلامی در بین سایر ملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابرین، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با آگاهی کامل از اهمیت گسترش دیپلماسی فرهنگی خود در بین سایر ملل می تواند با برنامه ریزی های کلان در حوزه جذب دانشجویان خارجی به اهداف سیاسی و فرهنگی خود در نظام بین الملل دست یابد.

Keywords:

جذب دانشجویان خارجی , دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

Authors

اسماعیل بنی آدم

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد اسلامی تبریز

داود آقایی خواجه پاشا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مهدی باباپور دیزجی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز

مختار اسدزاده قره تپه

کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین