تحلیل گفتمان سیاست خارجی ترکیه؛ نو عثمانی گری-پان ترکیسم و تاثیر آن بر امنیت و تمامیت ارضی ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 242

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_026

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

جایگاه و موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک جمهوری ترکیه باعث شده که پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه،رهبران آن کشور همواره درصدد احیای جایگاه و نفوذ از دست رفته امپراطوری عثمانی باشند، با توجه به اینکه جمهوری ترکیه همسایه شمال غربی ایران است و با کشورمان مرز مشترک دارد، اقوام و مذاهب مشترک در دو سوی مرزها با یکدیگر در ارتباط هستند، هرگونه اقدام تحریک آمیز در داخل ترکیه و در سیاست خارجی این کشور بر امنیت و محیط پیرامونی ایران اثر مستقیم دارد، و این ضرورت را ایجاد می کند که ما گفتمان حاکم بر ترکیه و عوامل واگریی در روابط دو کشور ایران و جمهوری ترکیه را مورد واکاوی قرار دهیم. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی -تحلیلی و با روش کتابخانه ای و در قالب نظریه واقع گرایی مورد کنکاش قرار گرفت و درصدد یافتن پاسخ مناسبی به این سوال است که، با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این حزب که تلفیقی از اسلام گرایی سنی، نوعثمانی گری و پان ترکیسم است چه تاثیری بر امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران دارد؟ فرضیه این پژوهش این است که سیاست خارجی ترکیه در مواجهه با ایران در دو دهه گذشته، نتیجه اقدامات و تحولات داخلی و خارجی ترکیه در راستای رسیدن به هدف احیای خلافت عثمانی و یا تشکیل یک کشور یا اتحادیه از اقوام ترک زبان، شکل گرفته است

Authors

احمد رضائی

کارشناسی ارشدعلوم سیاسی ،گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور زرین شهر ،اصفهان، ایران