تجزیه عاملی عملگرا در گلرنگ

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-14-41_016

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

چکیده مبسوط مقدمه و هدف: گلرنگ گیاهی روغنی مناسب مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. اصلاح گلرنگ برای عملکرد مستلزم شناسایی مولفه های مهم تاثیر گذار بر عملکرد می باشد. استفاده موثر از تجزیه و تحلیل روابط بین عملکرد و اجزای آن در اصلاح نباتات مستلزم تلفیق نتایج تجزیه های چند متغیره با واقعیت های فیزیولوژیکی گیاه است. مواد و روش­ ها: در این تحقیق آزمایش در چارچوب طرح آگمنت بر روی ۱۰۶نمونه گلرنگ دریافت شده از بانک ژن گیاهی آلمان  با شمول تعداد پنج شاهد تجاری انجام گردید. تجزیه های چند متغیره بر روی صفات مختلف مربوط به عملکرد دانه و فنولوژی گیاه انجام گرفت. یافته ها: نتایج تجزیه همبستگی ساده مبین همبستگی های بالا بین صفات مهم دخیل در عملکرد دانه و قطر ساقه بود. تجزیه رگرسیون گام به گام عملکرد دانه تک بوته  بر روی صفات مورد بررسی منجر به برازش مدلی شامل صفات تعداد دانه در گیاه، وزن هزار دانه، تعداد قوزه در بوته، تعداد  دانه در قوزه با اثرات مثبت و تعداد شاخه فرعی ثالثیه با اثر منفی گردید. تجزیه عاملی قادر به استخراج پنج عامل بود که مجموعا ۷۴درصد واریانس داده های اولیه را توضیح می دادند. عامل اول عمدتا بر صفات دخیل در شکل گیری عملکرد و عامل دوم عمدتا بر صفات فنولوژیک تاثیرگذار بود. عامل های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب بر صفات تعداد دانه در قوزه، ارتفاع شاخه دهی و تعداد  روز تا خروج از روزت موثر بودند. بر اساس نتایج تجزیه های چند متغیره، تمرکز بر تعداد شاخه فرعی اولیه و ثانویه بیشتر، قطر بیشتر ساقه، اجزای عملکرد و ارتفاع بیشتر می تواند برنامه های اصلاحی  در جهت  افزایش عملکرد را بهبود بخشد. نتیجه گیری: استفاده موثر از نتایج تجزیه های آماری چند متغیره مستلزم تلفیق خروجی های نرم افزار های آماری با اطلاعات فیزیولوژیکی می باشد. این موضوع به عنوان تجزیه های عملگرا در این مقاله مطرح شده است.

Keywords:

Breeding Programs , Functional Factor Analysis , Multivariate Analysis , Internal Control System of Safflower , برنامه های اصلاحی , تجزیه عاملی عملگرا , تجزیه های چند متغیره , سیستم کنترل درونی گلرنگ

Authors

امیر قنبری

Plant Breeding, College of Agriculture, Tehran University, Karaj, Iran

مسعود سلطانی نجف آبادی

AGricultural Research, education and Extention Organization

علی رضا عباسی

Tehran University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adams, M. ۱۹۸۲. Plant architecture and yield breeding. Iowa State ...
 • Ahmadi, K., H.R. Ebadzadeh, F. Hatami, S.M. Afroozi, E. Esfandiyaripour ...
 • Ashkani, J., H. Pakniyat, Y. Emam, M.T. Assad and M. ...
 • Ashri, A., D. Zimmer, A. Urie, A. Cahaner and A. ...
 • Ayana, A. and E. Bekele. ۱۹۹۹. Multivariate analysis of morphological ...
 • Bagheri, A., B. Yazdi-Samadi, M. Taeb and M. Ahmadi. ۲۰۰۱. ...
 • Bahrami, F., A. Arzani and A. Karimi. ۲۰۱۴. Evaluation of ...
 • Baluška, F. and S. Mancuso. ۲۰۰۹. Plant neurobiology: from sensory ...
 • Bassil, E.S. and S.R. Kaffka. ۲۰۰۲. Response of safflower (Carthamus ...
 • Beyyavas, V., H. Haliloglu, O. Copur and A. Yilmaz. ۲۰۱۱. ...
 • Brenner, E.D., R. Stahlberg, S. Mancuso, J. Vivanco, F. Baluška ...
 • Calvo, P. ۲۰۱۶. The philosophy of plant neurobiology: a manifesto. ...
 • Çamaş, N. and E. Esendal. ۲۰۰۶. Estimates of broad‐sense heritability ...
 • Chakravorty, A., P. Ghosh and P. Sahu. ۲۰۱۳. Multivariate analysis ...
 • Deshmukh, R., H. Sonah, G. Patil, W. Chen, S. Prince, ...
 • Domagalska, M.A. and O. Leyser. ۲۰۱۱. Signal integration in the ...
 • Eskandari Torbaghan, M. and M. Eskandari Torbaghan. ۲۰۱۵. Study of ...
 • Fan, Y., S. Shabala, Y. Ma, R. Xu and M. ...
 • Gao, F., W. Wen, J. Liu, A. Rasheed, G. Yin, ...
 • Hatamzadeh, H. ۲۰۰۸. Investigation of traits related to grain yield ...
 • Hazel, L.N., G.E. Dickerson and A.E. Freeman. ۱۹۹۴. The selection ...
 • Hölttä, T., T. Vesala, S. Sevanto, M. Perämäki and E. ...
 • Hussain, M.I., D.A. Lyra, M. Farooq, N.M. Nikoloudakis and N. ...
 • Johnston, A.M., D.L. Tanaka, P.R. Miller, S.A. Brandt, D.C. Nielsen, ...
 • Jyske, T. and T. Hölttä. ۲۰۱۵. Comparison of phloem and ...
 • Karsai, I., K. Mészáros, L. Lang, P. Hayes and Z. ...
 • Khomari, A., S. Omrani, A. Omrani and K. Mostafavi. ۲۰۱۷. ...
 • Kiani, G. and G.A. Nematzade. ۲۰۱۳. Relationship between morphological traits ...
 • Knowles, P. ۱۹۶۹. Centers of plant diversity and conservation of ...
 • Koç, H. ۲۰۱۹. Relationships between survival in winter colds and ...
 • Li, D., T. Pfeiffer and P. Cornelius. ۲۰۰۸. Soybean QTL ...
 • Majidi, M.M., V. Tavakoli, A. Mirlohi and M.R. Sabzalian. ۲۰۱۱. ...
 • Maleki Nejad, R. and M. Majidi. ۲۰۱۵. Investigation of relationships ...
 • Maleki Nejad, R. and M. Majidi. ۲۰۱۶. Evaluation of internal ...
 • Manly, B.F. and J.A.N. Alberto. ۲۰۱۶. Multivariate statistical methods: a ...
 • Mansouri, S. and M. Soltani Najafabadi. ۲۰۲۱. Evaluation of behavioral ...
 • Mansouri, S., M. Soltani Najafabadi, M. Esmailov and M. Aghaee. ...
 • Metzger, J.D. ۱۹۹۵. Hormones and reproductive development: plant hormones: In: ...
 • Mirabadi, A.Z., M. Haghpanah, K. Foroozan and S. Talaee. ۲۰۱۹. ...
 • Niazian, M. and G. Niedbała. ۲۰۲۰. Machine learning for plant ...
 • Nikfar, R. and G. Saidi. ۲۰۱۵. Study of the relationships ...
 • Omidi, A.H., H. Khazaei, P. Monneveux and F. Stoddard. ۲۰۱۲. ...
 • Ongaro, V. and O. Leyser. ۲۰۰۸. Hormonal control of shoot ...
 • Genetic analysis of seed yield and oil content in safflower using F1 and F2 progenies of diallel crosses [مقاله ژورنالی]
 • Pascual-Villalobos, M. and N. Alburquerque. ۱۹۹۵. Genetic variation of a ...
 • Pereira, M.L., A. Berney, A.J. Hall and N. Trápani. ۲۰۰۸. ...
 • Pour-Aboughadareh, A., E.M. Amini, M. Khalili and M.R. Naghavi. ۲۰۱۳. ...
 • Pourdad, S. and M. Jamshid Moghaddam. ۲۰۱۳. Study on genetic ...
 • Rao, V.R., M. Ramachandram and V. Arunachalam. ۱۹۷۷. An analysis ...
 • Reddy, V.R.P., L.R. Vemireddy, A. Srividhya, K.H. Reddy and E. ...
 • Shahabfar, A., A. Ghulam and J. Eitzinger. ۲۰۱۲. Drought monitoring ...
 • Sharma, J.R. ۲۰۰۶. Statistical and biometrical techniques in plant breeding: ...
 • Singh, S., K. Grover, S. Begna, S. Angadi, M. Shukla, ...
 • Taiz, L. and E. Zeiger. ۲۰۰۲. Plant physiology. ۲nd Edn. ...
 • Vollmann, J. and I. Rajcan. ۲۰۰۹. Oil crops: Springer; New ...
 • Ward, S.P. and O. Leyser. ۲۰۰۴. Shoot branching. Current Opinion ...
 • Witcombe, J., P. Hollington, C. Howarth, S. Reader and K. ...
 • Yadav, S., P. Modi, A. Dave, A. Vijapura, D. Patel ...
 • Zhang, H., Y. Li and J.K. Zhu. ۲۰۱۸. Developing naturally ...
 • نمایش کامل مراجع