رابطه بین حس معنویت و نقوش کاشیکاری مساجد مطالعه موردی مسجد نصیرالملک شیراز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARTCONF01_010

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1401

Abstract:

کاشیکاری در ایران از مهمترین مظاهر بروز مفاهیم معنوی و عرفانی در هنر اسلامی به شمار میرود که در تزئینات مساجد و اماکن مذهبی رکن اصلی را ایفا میکند . معنویت امری است که با عالم روح و معنا مرتبط است که بطور بالقوه در همه افراد یافت میشود و نقوش کاشیکاری یکی از عوامل بروز حس معنویت در فضا میباشد. از دیرباز مردم هنگام مراجعه به مساجد، علی الخصوص مساجدی که با کاشیکاریهایی با نقوش اسلیمی، ختایی مزین شده بود غرق احساس معنوی و مذهبی می شدند لذا این مسئله در ذهن پژهشگر جای گرفت که به بررسی رابطه بین حس معنویت و نقوش کاشیکاری مساجد بپردازد همچنین پژوهشگر در این مقاله درپی یافتن این موضوع است که آیا بین حس معنویت و نقوش کاشی کاری مساجد رابطه ای وجود دارد. گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای (جمع آوری اسناد و مدارک و بررسی کتابها، پایان نامه ها، تحقیقات و گزارشهای سازمان میراث فرهنگی) و بر پایه پژوهشی میدانی(شامل مشاهده و عکاسی از بناهای مذکور) میباشد روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی میباشد. نتیجه اینکه اینگونه به نظر میرسد که بین حس معنویت و نقوش کاشیکاری در مساجد رابطه ای بس ژرف و عمیق وجود دارد و هنرهای تزیینی و مخصوصا کاشیکاری در بناهای مذهبی نشانه ای از کشف و شهود را در پی دارد.

Authors

خاطره سروش قلاتی

دانشگاه هنر اصفهان رشته صنایع دستی کارشناسی ارشد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران