تفکیک زمینهای شالیزاری با استفاده از داده های ماهواره سنتینل ۲

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENVIRS02_082

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401

Abstract:

امروزه استفاده از قابلیتهای سنجش از دور در پایش کشاورزی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ماهواره های متعددی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مورد استفاده محققین می باشد و ماهواره سنتینل ۲ به دلیل توان بالای تفکیک مکانی و زمانی بعنوان یکی از پرکاربردترین ماهواره ها در تعیین و تشخیص کاربری اراضی محسوب میشود . در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل ۲ شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی، شاخص گیاهی با اصلاح خاک و شاخص رشد گیاه برنج استخراج و دقت تفکیک کاربری زمینهای شالیزاری از این طریق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، شاخص رشد برنج به دلیل سازگاری بیشتر با فرآیند رشد برنج (وجود آب در پسزمینه شالیزار) دقت بالاتری در تفکیک کاربری شالیزار نسبت به سایر شاخص ها دارد.

Keywords:

شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی , شاخص گیاهی با اصلاح خاک , شاخص رشد برنج , سنجنده .MSI

Authors

فاطمه جعفری صیادی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

محمدعلی غلامی سفیدکوهی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.