بررسی آسیب پذیری امنیت یک دستگاه رمزنگاری مبتنی بر توابع بازگشتی لوکاس، به کمک کسرهای مسلسل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEAMCONF02_046

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

Abstract:

مقاله حاضر به تعمیم الگوریتم شکستن رمز به وسیله ی کسرهای مسلسل، برای یک دستگاه رمزنگاری مبتنی بر توابع بازگشتی لوکاس می پردازد. در ابتدا پس از مروری بر بعضی تعاریف اولیه و پیش نیازها، به بررسی توابع بازگشتی لوکاس و ویژگی های جبری خاص آنها، می پردازیم تا به کمک آنها بتوانیم دستگاه رمز لوکاس و ارتباط آن با دستگاه های قبلی رمزنگاری را توضیح دهیم. سپس ضمن اشاره به کسرهای مسلسل و کاربرد آنها در تقریب های دیوفانتی، روش شکستن رمز به وسیله ی کسرهای مسلسل را به دستگاه رمز لوکاس تعمیم می دهیم. در خاتمه نشان می دهیم که موفقیت این روش به برقراری شرایط خاصی وابسته است که با رعایت استانداردهای لازم از ابتدا، می توان امنیت سیستم را تامین کرد.

Authors

شاهد مشهودی

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

مهسا صادقی

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران