بررسی نقش فناوری اطلاعات بر سلامت اداری کارکنان شهرداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 237

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMCH07_018

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1401

Abstract:

سبک زندگی بشر متناسب با نیاز جامعه اطلاعاتی که در دنیا در حال شکل گیری است ، نمی باشد. فلذا استفاده از فناوری های نویناطلاعات و ارائه الگوی مناسب زندگی با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی ، یکی از برنامه های مهم مدیریت شهری می باشد . از سویدیگر اولویت اول تحول در مدیریت شهری مسئله فساد در شهرداری هاست .حوزه شهرسازی شهرداری ها مستعد ترین حوزه برای وقوع فساد است. مواجهه و مراجعه حضوری مردم به کارکنان در این حوزه میتواندزمینه فساد را فراهم آورد و تنها راه حل این مسئله ایجاد ارتباط قاعده مند مبتنی بر سیستم های هوشمند و قطع ارتباط مستقیم بین مردم وکارکنان است .

Authors

زهره افراخته

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، رئیس اداره زیرساخت و مرکز داده، شهرداری بیرجند ، بیرجند، ایران