چارچو ب طبقه بندی الگوهای مدل کسب وکار مدور از دیدگاه استراتژی های اقتصاد مدور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIBM-14-1_003

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

Abstract:

هدف: مدل های کسب وکار مدور، برای معضلات مدلهای کسب وکار خطی فعلی، یعنی تولید بیش ازحد پسماند و کمبود شدید منابع راه حل مناسبی هستند و برای کسب مزیت رقابتی، کسب منافع اقتصادی و کاهش آسیب به محیط زیست، فرصت های مناسبی برای کسب وکارها به وجود می آورند. بهمنظور اجرای استراتژیهای اقتصاد مدور در سطح کسب وکارها و ایجاد چارچوبی برای طراحی بهتر مدلهای کسب وکار مدور، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی برای شناسایی و طبقه بندی الگو های مدل کسب وکار مدور، همسو با راهبردهای اقتصاد مدور است.روش: در این پژوهش، از روش کیفی فرا ترکیب ۷ مرحله ای ساندلوسکی و باروسو برای شناسایی الگو های مدل کسب وکار مدور و از روش طبقه بندی نیکرسون برای طبقه بندی الگوهای مدل کسب وکار مدور استفاده شد.یافته ها: یافته نخست این پژوهش، دستیابی به فهرست جامع ۲۹ الگوی مدل کسب وکار مدور همراه با نام الگو، تعریف و مصادیق است و یافته بعدی آن، ارائه چارچوب طبقه بندی جامع و کامل الگوهای مدل کسب وکار مدور، از منظر استراتژیهای اقتصاد مدور است. در این چارچوب ۱۱ بعد برای طبقهبندی ۲۹ الگوی مدل کسب وکار شناسایی شد: ۱. غیرمادیسازی؛ ۲. کارایی مصرف؛ ۳. تامین مدور؛ ۴. تولید بهینه؛ ۵. لجستیک معکوس و بهینه؛ ۶. محصولات با عمر طولانی؛ ۷. توسعه عمر مصرف محصولات و قطعات؛ ۸. توسعه عمر مواد؛ ۹. توسعه عمر منابع؛ ۱۰. انجام دهندگان فعالیتها در شبکه ارزش مدور؛ ۱۱. تسهیل کنندگان فعالیتها در شبکه ارزش مدور.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش مشخص کرد که برای توسعه کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد مدور، چه نوع الگوهای مدل کسب وکار مدوری وجود دارد. از سوی دیگر، ایجاد چارچوب طبقه بندی راهبردها و مدل های کسب وکار مدور نشان داد که چگونه می توان بین راهبردها و مدل های کسب وکار مدور، همسویی مناسبی ایجاد کرد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، به شرکت هایی که قصد دارند در سطح کسب وکارشان از راهبردهای اقتصاد مدور بهره ببرند یا آنها را پیاده سازی کنند، کمک میکند تا مدلهای کسب وکار مدور مناسب را شناخته و به کار گیرند. شایان ذکر است که راهبرد شبکه ارزش مدور و الگوهای مدل کسب وکار مدور متناسب با آن که بیانگر انواع شیوه های همکاری بین بازیگران شبکه ارزش مدور است، برای اولین بار در این پژوهش معرفی شد.

Keywords:

الگو های مدل کسب وکار مدور (چرخشی) , چارچوب طبقه بندی , استراتژی , اقتصاد مدور

Authors

سید حامد وارث

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ایوب محمدیان

استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

جلیل حیدری

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

داتیس خواجه ئیان

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

نرگس نبی زاده

دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • صدوقی، مجید (۱۳۸۷). معیارهای ویژه ارزیابی پژوهش کیفی. روش شناسی ...
 • روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی [مقاله کنفرانسی]
 • محمدپور، احمد (۱۳۸۹). ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و ...
 • ReferencesAbbaszadeh, M. & Abbaszadeh, M. (۲۰۱۲). Validity and reliability in ...
 • Abedini, J. (۲۰۰۴). Methods of preventing the waste of national ...
 • Achterberg, E., Hinfelaar, J. & Bocken, N.M.P. )۲۰۱۶(. Master circular ...
 • Bakker, C., Den Hollander, M., Van Hinte, E. & Zljlstra, ...
 • Blomsma, F., Pieroni, M., Kravchenko, M., Pigosso, D. C., Hildenbrand, ...
 • Bocken, N. M., De Pauw, I., Bakker, C. & Van ...
 • Bocken, N. M., Short, S. W., Rana, P. & Evans, ...
 • Bocken, N.M.P. & Short, S.W. )۲۰۱۶(. Towards a sufficiency-driven business ...
 • BSI, (۲۰۱۷). BS ۸۰۰۱:۲۰۱۷. Framework for Implementing the Principles of ...
 • Chen, C.W. (۲۰۲۰). Improving Circular Economy Business Models: Opportunities for ...
 • Chen, L. H., Hung, P. & Ma, H. W. (۲۰۲۰). ...
 • Chesbrough, H. (۲۰۱۰). Business model innovation: opportunities and barriers. Long ...
 • Damen, MA. (۲۰۱۲). A Resource Passport for a Circular Economy: ...
 • EMF )۲۰۱۵(. Towards a Circular Economy: Business Rationale for an ...
 • Evans, J. (۲۰۱۴) The Circular Economy Toolkit, University of Cambridge, ...
 • Flint, D. J., Woodruff, R. B., & Gardial, S. F. ...
 • Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (۲۰۱۴). The business ...
 • Geissdoerfer, M., Morioka, S. N., de Carvalho, M. M. & ...
 • Geissdoerfer, M., Vladimirova, D. & Evans, S. (۲۰۱۸). Sustainable business ...
 • Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (۱۹۸۹). Fourth generation ...
 • Henry, M., Bauwens, T., Hekkert, M. & Kirchherr, J. (۲۰۲۰). ...
 • Kirchherr, J., Reike, D. & Hekkert, M. (۲۰۱۷). Conceptualizing the ...
 • Lacy, P., Rosenber, D., Drewell, Q. & Rutqvist, J., )۲۰۱۳(. ...
 • Lewandowski, M. (۲۰۱۶). Designing the business models for circular economy—towards ...
 • Lüdeke‐Freund, F., Gold, S. & Bocken, N. M. (۲۰۱۹). A ...
 • Mentink, B. (۲۰۱۴). Circular business model innovation: a process framework ...
 • Mohammadpour, A. (۲۰۱۰). Quality Assessment in Qualitative Research: Principles and ...
 • (in Persian)Moreno, M., De los Rios, C., Rowe, Z. & ...
 • Nickerson, R. C., Varshney, U. & Muntermann, J. (۲۰۱۳). A ...
 • Nußholz, J. L. K. (۲۰۱۸). A circular business model mapping ...
 • Oghazi, P. & Mostaghel, R. (۲۰۱۸). Circular business model challenges ...
 • Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (۲۰۱۰). Business model generation: a ...
 • Pieroni, M.P., McAloone T. C. & Pigosso, D. C. (۲۰۲۰a). ...
 • Pieroni, M.P., McAloone, T.C. & Pigosso, D.C. (۲۰۲۰b). From theory ...
 • Pieroni, M.P., McAloone, T. C. & Pigosso, D. C. (۲۰۱۹). ...
 • Planing, P. (۲۰۱۸). Towards a circular economy - how business ...
 • REBus, (۲۰۱۵). Guide for suppliers REBMs. http://www.rebus.eu.com/implementing-a-rebm/guide-for-suppliers-rebms/ accessed ۳۰ June ...
 • Remané, G., Hanelt, A., Tesch, J.F. & Kolbe, L.M. (۲۰۱۷). ...
 • Rosa, P., Sassanelli, C. & Terzi, S. (۲۰۱۹). Towards Circular ...
 • Sadoughi, M. (۲۰۰۸). Criteria of Evaluating Qualitative Research. Methodology of Social ...
 • Smith-Gillespie, A. (۲۰۱۷). Defining the Concept of Circular Economy Business ...
 • Stahel, W.R. (۱۹۸۱). The product-life factor. In An Inquiry into ...
 • Tukker, A. (۲۰۰۴). Eight types of product–service system: eight ways ...
 • Van Renswoude, K., Ten Wolde, A. & Joustra, D. J. ...
 • Weetman, C., (۲۰۱۶). A Circular Economy Handbook for Business and ...
 • Weking, J., Hein, A., Böhm, M. & Krcmar, H. (۲۰۲۰). ...
 • Whalen, K.A. (۲۰۱۹). Three circular business models that extend product ...
 • WRAP.Innovative Business Model Map. Available online: http://www.wrap.org.uk/resourceefficient - business-models/innovative-business-models ...
 • نمایش کامل مراجع