بررسی دیه ومفاهیم حبس در حقوق کیفری ایران

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

18

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_145

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ضرری را که شخص متحمل می شود ییشتر از مقدار دیه ای است که قانون گذار برای او در نظر میگیرد. درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه دو نوع برداشت کلی در این زمینهوجود دارد. برداشت اول این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از ان خسارات مازاد بر دیه جایز نیست. برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است. نتیجه اینکه، خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است.مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان به مثابه ی مجازات اصلی یا هدف اصالح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکاران اعمال میشود. ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خود جرم زا بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک تر کردن مجرمان با درجه جرم زایی بیشتر در جامعه شده است. از این رو باید تامین اهداف مجازات ها و بازپروری مجرمان چاره اندیشید. که از دید علمای حقوق جرا مجازات هایی جایگزین حبس است. مجازات های جایگزین حبس دارای یکسریضوابط عمومی می باشند که در همه آن ها بایستی مراعات گردند. و برخی از این ظوابط مختص به هریک از این مجازات های جایگزین می باشد که سعی شده است از هم تفکیک گردیده و به طور مجزا بیان شوند

Authors

زهرا شریف نیا

کارشناس ارشد رشد حقوق جزا و جرم شناسی