نقش اخلاق حرفه ای در حوزه ی مدیریت فرهنگ و هنر با رویکرد به سازمان های آموزشی در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFNASHR01_018

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

هر سازمانی خواهان انجام وظایف کارکنان به بهترین نحو است. بنابراین سازمان ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق اهداف و ماموریت ها، علاوه بر رعایت قواعد سازمانی، نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخالقی دارند که آنها را در این امر یاری کرده و با ایجاد هماهنگی، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر نقش اخال ق حرفهای در حوزه مدیریت آموزش حوزه فرهنگ و هنر است. مدیریت یکی از مهمترین فعالیت های انسان است. سابقه تئوریک مدیریت هرچند از لحاظ زمانی به حدود ۱۹۰۰ میرسد ولی بیشک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد نها د و نیز از آن هنگام که به شکار و در غار زیستن پرداخت و برای مشکلاتش چاره جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شد. از بین مدیریت ها، مدیریت آموزشی از دشوارترین، پر اهمیت ترین و حساس ترین انواع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. در واحدهای آموزشی به لحاظ اهداف پیچیده و بسیار گسترده، فعالیت های متعدد و متنوع و روش های اجرایی گوناگون، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است، به خصوص در حوزه ی فرهنگ و هنر. در این تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مشاهدات میدانی نویسنده، به بررسی نقش اخلاق حرفه ای در حوزه مدیریت آموزشی حوزه فرهنگ و هنر پرداخته شده است

Keywords:

اخلاق حرفه ای فرهنگ و هنر مدیریت آموزشی

Authors

مجید رفیعیان اصفهانی

دکتری مدیریت گرایش کسب و کار، دانشگاه علم و فرهنگ

شهرزاد احمدپور سامانی

دانشجو دکتری، دانشگاه نجف آباد