انتخاب استراتژی نت با تلفیق سه روش فرآیند تحلیل شبکه ای ، دیمتل و برنامه ریزی آرمانی دودویی (مطالعه موردی:شرکت پاکوش)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF10_058

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

در عصر حاضر سازمان ها با افزایش بهره وری، کارایی تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی درصدد حفظ موقعیت در صحنه های رقابتی تولید می باشند که بدون کاهش زمان از کار افتادگی تجهیزات، هزینه های تعمیراتی و بهره برداری حداکثر از ماشین آلات و تجهیزات تولید میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی مهمترین معیارهای تاثیرگذار برانتخاب استراتژیهای بهینه تعمیرات و نگهداری خطوط شرکت پاکوش از نظر مدیران وصاحبنظران، به رتبه بندی استراتژی های تعمیرات و نگهداری با تلفیق سه روش فرآیند تحلیل شبکه ای، دیمتل و برنامه ریزی آرمانی بپردازد و مدل جامعی را برای انتخاب گزینه های مناسب معیارهای تعمیرات ونگهداری ، در اختیار مدیران امر قرار دهد. لذا در این مطالعه، برای شناسایی شاخص های بنیادی موثر بر رتبه بندی معیارهای نگهداری وتعمیرات از روش تحلیل مولفه های اصلی (توزیع پرسشنامه از خبرگان و مقالات) استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل شبکه و روش دیمتل سعی در توسعه و ارائه یک روش تصمیم گیری تلفیقی جهت تعیین امتیاز معیار ها و ارجحیت نسبی آنها شده است و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی روش نگهداری و تعمیرات بهینه حاصل گردیده است. همچنین نظرات خبرگان در خصوص، مقایسات زوجی شاخصها و تعیین وزن آنها، از طریق پرسشنامه استخراج شده و نتایج با توجه به مقدار عددی محدودیت ها، نشان دهنده برتری مطلق روش نگهداری و تعمیر پیشگویانه می باشد. این نتیجه از روش ANP و مدل آرمانی نیز بدست آمده بود که حاصل از تحلیل فرایند شبکه نت پیشگیرانه نت برتر بود.

Keywords:

Authors

هانیه وارسته

کارشناسی صنایع،دانشگاه بویین زهرا

حجت نبوتی

استاد هیئت علمی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه