رتبه بیدی مولفه های استفاده از زوجیره تامیه سبس در صیعت ساختمان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

33

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_029

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

توجه به تاثیر بالقوه فقدان درک جامع سیاست گذاران، متخصصان، برنامه ریزان، طراحان و حتی مجریان طرح ها از موضوعات و عوامل دخیل در زنجیره تامین امکان حذف و یا تغییر اولویت فاکتورهای موثر در فرایند تولید وجود خواهد داشت. لذا شناخت مولفه های موثر و گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در زنجیره تامین همچون توسعه دهندگان، مشاوران، تامین کنندگان و پیمانکاران دخیل در مراحل متعدد زنجیره تامین و ارائه چارچوب اجرایی مدیریت زنجیره تامین سبز در دستیابی اهداف ساخت و ساز سبز نقش به سزایی دارند. از این رو تضمین توسعه و پیشرفت در کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و عموما تجدید ناپذیر می باشد. زنجیره تامین با دربرگرفتن تمام فعالیت های مرتبط با جریان تبدیل کالا از مرحله ماده خام تا تحویل کالا به مصرف کنندگان نهایی، بانضمام جریان اطلاعات در سرتاسر زنجیره تامین، تاثیر بالقوه مهمی بر محیط زیست خواهد داشت. مدیران زنجیره تامین بدنبال تسریع در تحویل کالا و خدمات، کاهش تاخیرات و هزینه ها و افزایش کیفیت می باشند. در این تحقیق با توزیع پرسشنامه میان خبرگان صنعت ساخت با روش تحلیل سلسله مراتبی و طیف لیکرت مولفه های استفاده از زنجیره تامین سبز در صنعت ساختمان شناسایی و رتبه بندی می شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش دانش و اطلاعات متخصصان در صنعت ساخت و توجه به دستورالعمل ها، خصوصا در مرحله طراحی کمک شایانی به اجرای پروژه های سبز می نماید.

Keywords:

زنجیره تامین سبز , سیستم مدیریت زیست محیطی , صنعت ساختمان , AHP

Authors

احسان حسن عبدالی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه عملان و توسعه همدان