بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی بتن های غلطکی در مقایسه با سایر روش های اجرایی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

49

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_067

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

بتن غلطکی یکی از انواع بتنهای بدون اسلامپ است که برای تراکم نیاز به اعمال نیروی خارجی دارد. علت عدم روانی بتن غلطکینسبت به بتن معمولی مقدار خمیر کمتر و حجم سنگدانه بیشتر آن است. هدف کلی این تحقیق آزمایشگاهی کاربردی تر کردن استفادهاز بتن غلطکی در صنعت راهسازی کشور بوده است. به این منظور ابتدا جهت بررسی خاک آزمایش های دانه بندی، چگالی ویژه، وزنمخصوص، تراکم نسبی، ارزش ماسهای و برش مستقیم خاک بر روی نمونه ها انجام شد. سپس بعد از مشخص شدن وضعیت خاک دو نوعآزمایش کششی و فشاری برای بتن غلطکی و سایر بتن ها (خاک سیمان دار و پوشش بتنی) انجام گردید. در هر دو آزمایش از سیمان بهنسبت های ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی خاک خشک برای تثبیت استفاده شد. با توجه به وجود سیمان، نمونه ها در دوره های ۷ و ۲۸ روزهآزمایش شدند و پس از آن رفتار بتن غلطکی و سایر بتن ها در کشش و فشار مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاکی از آن است که با وجود برابر بودن درصد سیمان و رطوبت تفاوت اصلی بین بتن غلطکی و سایر بتن ها در ترکیب و اندازهسنگدانه ها بود که نشان داد بتن غلطکی از مقاومت و باربری بهتری نسبت به سایر بتن ها برخوردار است. و بیشترین میزان افزایشمقاومت نسبت به سن در بتن غلطکی در محتوای ۱۰ درصد دیده می شود در حالی که در مورد سایر روشها این افزایش در ۱۵ درصدقابل توجه است.

Authors

مرتضیپورجمالی
مرتضی پورجمالی

دانشجوی مهندسی عمران سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، بندر انزلی، ایران

عطاجعفری
عطا جعفری

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، بندر انزلی، ایران

حسینآفتابی
حسین آفتابی

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، بندر انزلی، ایران