بررسی خواص مواد سیمانی با استفاده از توموگرا فی اشعه ایکس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_076

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس یک تکنیک غیرمخرب است که بینشی سه بعدی از ریزساختار نمونه های غیرشفاف را بدون هیچگونهآماده سازی اولیه نمونه ارائه میدهد. از زمان اولین کاربرد پزشکی در سال ۱۹۷۳، این تکنیک به طور چشمگیری از نظر زمان استفاده ودقت بهبود یافته است. بهترین دقت قابل دستیابی برای هر دو سیستم پرتوهای موا زی و مخروطی در حال حاضر کوچکتر از میکرو ناست. خواص ماکروسکوپی (سختی، مقاومت، نفوذپذیری، دوام و ...) مواد سیمانی به طور قابل توجهی تحت تاث یر ریزساختار چند مقیاسیآنها قرار دارد که این امر مستلزم بررسی تو موگرافی اشعه ایکس مواد سیمانی تا کوچکترین مقیاس طول است. بررسی حاضر ابتدااطلاعات پس زمین های در مورد این تکنیک (از جمله پردازش تصویر) ارائه می دهد. سپس کاربردهای مختلف توموگرافی کامپیوتری اشعهایکس برای مواد سیمانی را پوشش می دهد، از قبیل تصویربرداری از شبکه متخلخل، آزمایش های دوام، آزمایش های بررسی آسیب،آزمایش های نانوتوموگرافی پیشرفته و همچنین چالش های فعلی مانند آزمایش های وابسته به زمان و مواد محلول مورد بحث قرار می گیرند.

Authors

ابوالقاسم خوارزمی

کارشناسی عمران، تهران

سیدحمید کلالی

کارشناسی ارشد عمران سازه، تهران