مروری بر کاربردهای توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس در بررسی تخلخل مواد سیمانی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

34

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_077

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

ترکیبات سیمانی به طور کل ی بسیار ناهمگن هستند و خواص آنها به شدت تحت تاثیر ویژگی ها و توزیع فضایی هر یک از اجزای تشکیلدهنده است. با این حال، توصیف ترکیبات داخل این مواد بدون آسیب رساندن آنها دشوار است. تاکنون از رو ش های مختلف آزمون مخربو غیرمخرب در این زمینه استفاده شده است، اما استفاده از روش غیرمخرب توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس هنوز به طور گسترده ایکمتر از حد واقعی آن برآورد می شود و قابلیت های آن هنوز به طور کامل شناسایی نشده است. میکرو توموگرافی کامپیوتری (Micro CT)رویکردی است که امکان بررسی ساختار داخلی یک ماده را بدون آسیب رساندن به نمونه فراهم میکند. با استفاده میکر وسیتی می توان بهمجموعه ای از تصاویر مقطعی از یک ماده با مقیاس پیکسل (چند میکرومتر) دست یافت که می توان از آن بر ای ارزیابی ویژگی های مادهاستفاده کرد. مطالعه حاضر ابتدا اطلاعات پس زمینه ای را در مورد این تکنیک از جمله تجهیزات و نحوه پردازش تصویر ارائه می دهد. سپسخلاصه ای از کاربرد های موفق این روش در بررسی تخلخل مصالح بتنی و آسفالتی به منظور درک بهتر از قابلیت ها و آخرین فناوری هایروز ارائه می گردد. ر شد اخیر در استفاده از این تکنیک به افزایش دسترسی آن و روش های جدید توسعه یافته مربوط می شود که موردبحث و بررسی قرار می گیرد .

Authors

ابوالقاسم خوارزمی

کارشناسی عمران، تهران

سیدحمید کلالی

کارشناسی ارشد عمران سازه، تهران