تخمین عمق آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده ازمدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، فازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_082

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

رودخانه ها از اجزاء مهم طبیعت محسوب می شوند و زندگی بشر و سایر موجودات زنده وابسته به این منبع طبیعی می باشد. امروزه مهندسین رودخانه، سازه هایی را با استفاده از سیستم آب های جاری طراحی می کنند. احداث سازه های آبی در یک سیستم متعادل طبیعی که طی میلیون ها سال شکل گرفته است، تغییراتی را در جریان اعمال می کند. یکی از مواردی که تحت تاثیر ایجاد سازه های آبی در فرایند طبیعی سیستم های آبی ظهور پیدا می کند، انواع مختلفی از فرسایش های القایی است که می توان آن را ناشی از دخالت بشر در یک نظام هماهنگ تلقی کرد. این تغییرات معمولا باعث افزایش ظرفیت انتقال رسوب در سیال شده و در نهایت منجر به ایجاد پدیده ی آبشستگی خواهد شد. اگرچه چنین تغییراتی در اثر ایجاد سازه های آبی رخ می دهند، لیکن با وقوع آنها ادامه بهره برداری و یا حتی پایداری پیازه های مذکور می تواند در خطر قرار گیرند.

Authors

حمیدرضا سرسبز

گروه عمران، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

مهرداد فریدونی

گروه عمران، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران