مروری بر ادبیات ریسک های ایمنی در ساختمان های سبز

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

71

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_085

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

پروژه های ساختمان سبز در سال های اخیر به دلیل مزایا بی شمار شیوه های سبز برای توسعه پایدار، توجه گسترده ای را در صنعتساخت و ساز به خود جلب کرده است. بر این اساس، مقاله حاضر به صورت مروری بر روی مطالعات پیشین در مورد ساختمان سبز ومدیریت ریسک میباشد تا با بررسی این پژوهش ها به شناسایی خلاء های تحقیقاتی دست پیدا کند. برای دستیابی به مروری جامع وهمه جانبه این پژوهش به دو قسمت کلی تقسیم شده است از جمله مقالات فارسی و مقالات منتشر شده خارجی که در مجلات معتبرعلمی که به چاپ رسیده اند مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعات انگلیسی به طور کلی ۵ اصطلاح مختلف با ترکیب با یکدیگر درمجموعه منابع مربوطه در مورد این موضوع استفاده شده بود و برای مقالات فارسی نیز از ۵ کلید واژه استفاده شده است که در نتیجه ۴۳مقاله خارجی طی سالهای بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ و ۱۸ مقاله داخلی در بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در این مقاله بررسی قرار گرفتند وبا ارزیابی روند پژوهش های این حوزه به همراه ارائه معضلات و راه کارهایی به جهت ارتقای عملکرد ایمنی در پروژه های ساخت وساز سبزانتظار می رود که یافته های این پژوهش نگرش جامعی را در مورد مسئله ایمنی در پروژه های ساختوساز ساختمانهای سبز عرضه کند.

Authors

نیماکامیاب
نیما کامیاب

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

یوسفجعفری
یوسف جعفری

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

مصطفیقاضی مرادی
مصطفی قاضی مرادی

استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز