تاثیر برنامه ریزی درسی در دوره ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_218

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

عوامل مختلف درونی و بیرونی بر کاربرد یادگیری ترکیبی از منظر آموزش دهنده موثر است و در این خصوص موضوعات متعددی چون ترکیب مناسب عناصر یادگیری سنتی و چهره به چهره، تغییر نقش آموزش دهنده، حمایت موسسه و مدیریت ، برنامه ریزی موثر، عوامل روانی چون اطمینان و اضطراب از فناوری و کنترل بر فرایند یاددهی از مهمترین چالش های کاربرد آن هستند. همچنین بر اساس پژوهشها، کاربرد یادگیری ترکیبی در موسسات آموزشی در سالهای آینده بیش از پیش گسترش خواهد یافت ، کنشگران آموزش رضایت بیشتری از آن خواهند داشت و به توسعه حرفه ای آموزش دهندگان توجه بیشتری خواهد شد.

Keywords:

Authors

فاطمه قویدل

دانشجوی کارشناسی ، آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی ، ارومیه ، ایران .