راهکارهای کاهش آسیب های ناشی از عصر تکنولوژی های نوین بر حوزه تربیتی دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_287

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

مقاله پیش رو با هدف بررسی راهکارهای کاهش آسیب های ناشی از عصر تکنولوژی های نوین بر حوزه تربیتی دانش آموزان گردآوری و تحلیل شده است. نظامهای آموزشی از اثرات جهانی شدن بی نصیب نمانده اند و فرصت ها و تهدیداتی را از سوی ابزارها و عوامل این پدیده ی فراگیر، رو به گسترش و برگشت ناپذیر، برای خود مشاهده می کنند. عصر حاضر ، قدرت تغییر در ساختار، برنامه درسی، روشهای آموزشی، ابزار و فنون یادگیری، نگرش ها و حتی زمان و مکان یادگیری را که نظام های آموزشی در آن قرار دارند، داراست. با در نظر گرفتن این تغییر و تحولات در سطح بین المللی، آموزش و پرورش ایران نیز امروزه با یکسری چالشها روبرو خواهد بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در عصر کنونی ، مدارس نقش اساسی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از عصر تکنولوژی های نوین دارد و لذا لازم است با بهره گیری صحیح و استفاده ی بهینه از فناوری های جدید ارتباطی، نظیر اینترنت و از طریق ایجاد جذابیت در مطالب و مواد آموزشی، توانایی تولید و باز تولید اطلاعات را کسب کند و از این طریق، نه تنها در مواجهه با این فرایند به حاشیه رانده نشود، بلکه در متن و بطن تحولات جهانی نقش آفرینی کند.

Keywords:

اینترنت , عصر تکنولوژی های نوین , دانش آموزان , حوزه تربیتی , مدارس

Authors

اسلام جودی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

سهیلا نوزاد

لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور گرمی