چارچوب عوامل ارتقای اعتماد مدیر فروش به فروشنده

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSCM-7-2_005

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

از منظر سرمایه اجتماعی سازمانی، یکی از دلایل عدم دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی ضعف اعتماد بین مدیران و کارکنان در بخش های مختلف سازمان است. به صورت خاص، در بخش فروش، مدیریت نیروی فروش شامل روابط بین فردی میان مدیر فروش و فروشنده است. اعتماد در این بخش نیز اهمیتی بسزا دارد. ازین رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده در قالب چارچوبی مفهومی بود. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها توصیفی پیمایشی است. جهت طراحی چارچوب اعتماد از مرور نظام مند پیشینه پژوهش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران فروش صنعت مبلمان در بازار مبل امام رضا(ع) در شهر تهران بودند. روش نمونهگیری پژوهش در دسترس و تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان ۸۶ نفر بود. از پرسشنامه جهت گردآوری دادهها استفاده شد. بعد از تایید نرمال بودن داده ها، از آزمون تی جهت تایید یا رد شاخصها و مولفهها استفاده شد و برای رتبهبندی آن ها آزمون فریدمن ملاک عمل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که توانمندیهای شغلی فروشنده، ویژگیهای شخصیتی فروشنده، توان هدایتگری مدیر فروش، کیفیت هم سویی ارتباطی بین مدیر فروش و فروشنده، عدم اطمینان در محیط فروش، و میزان وابستگی مدیر فروش به فروشنده مولفه های چارچوب اعتماد مدیر فروش به فروشنده را شکل می دهند. پژوهش حاضر در زمره معدود تحقیقاتی است که در حوزه اعتماد مدیر فروش به فروشنده صورت پذیرفته است.

Keywords:

Authors

بهاره محمدی گوندره

کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

حسین معینی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

رسول عباسی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • توکلی، عبدالله؛ علی پوربهروزان؛ دانیال محمدیانی (۱۳۹۵). «اعتماد رکن اصلی ...
 • جواهریپور، مهرداد؛ محمد رحیمی؛ رضا مومنپور (۱۳۹۳). «شکلگیری اعتماد اجتماعی ...
 • زینآبادی، حسنرضا (۱۳۸۹). «الگوی تاثیر سبک رهبری تحولی بر اعتماد ...
 • شیرازی، علی؛ الهام خداوردیان؛ محمد نعیمی (۱۳۹۱). «تاثیر اعتماد سازمانی ...
 • کوهی نصرآبادی، محسن؛ عطیه حمامی؛ نسرین عبیدی (۱۳۹۵). «بررسی عوامل ...
 • مردانی، محمدرضا؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ حسین علی بوشهریان (۱۳۹۶). «شناسایی ...
 • ReferencesBalliet, D. & Van Lange, P. A. (۲۰۱۳). “Trust, punishment, ...
 • Brashear, T. G., Boles, J. S., Bellenger, D. N., & ...
 • Brashear, T. G., Manolis, C., & Brooks, C. M. (۲۰۰۵). ...
 • Brower, H. H., Schoorman, F. D., & Tan, H. H. ...
 • Butler, J. K. (۱۹۹۱). “Toward understanding and measuring conditions of ...
 • Butler, J. K. & Cantrell, R. S. (۱۹۸۴). “A behavioral ...
 • Dingus, R. (۲۰۱۴). “Recognizing uncertainty and management appropriately: how should ...
 • Dietz, G. & Hertzog, D. N. (۲۰۰۶). “Measuring trust inside ...
 • Fang, Y. & Chiu, C. (۲۰۱۰). “In justice we trust: ...
 • Ferrin, D. L. (۲۰۱۳). “On the institutionalisation of trust research ...
 • Frederiksen, M. (۲۰۱۴). “Trust in the face of uncertainty: a ...
 • Ikonen, M. (۲۰۱۳). “Trust development and dynamics at dyadic level. ...
 • Javaheripour, M., Rahimi, M., & Moemenpour, R. (۲۰۱۴). “Formation of ...
 • Kim, T., Wang, J., & Chen, J. (۲۰۱۶). “Mutual Trust ...
 • Koohi Nasrabadi, M., Hamami, A. & Abidi, N. (۲۰۱۶). “Social ...
 • Krot, K. & Lewicka, D. (۲۰۱۲). “The Importance of Trust ...
 • Ladegard, G. & Gjerde, S. (۲۰۱۴). “Leadership coaching, leader role-efficacy, ...
 • Lagace, R. R. (۱۹۹۱). “An exploratory study of reciprocal trust ...
 • Leonard, K. (۲۰۰۷). “Trust and the manager-subordinate dyad: Virtual work ...
 • Mackenzie, M. L. (۲۰۱۰). “Manager communication and workplace trust: Understanding ...
 • Mallin, M. L., Asree, S., Koh, A. C., & Hu, ...
 • Mallin, M. L. & Hu, M. (۲۰۰۹). “The impact of ...
 • Mallin, M. L., O’Donnell, E., & Hu, M. Y. (۲۰۰۷). ...
 • Mallin, M. L., O’Donnell E., & Hu, M. Y. (۲۰۱۰). ...
 • Mardani, M. R., Tootian Isfahani, S., & Boushehrian, H. A. ...
 • Mishra, A. K. (۱۹۹۶). “Organizational responses to crisis: The centrality ...
 • Mollering, G., Bachman, R., & Lee, H. S. (۲۰۰۴). “Understanding ...
 • Monji, L. & Ortlepp, K. (۲۰۱۱). The relationship between organizational ...
 • Nitzl, C. & Hirsch, B. (۲۰۱۶). “The drivers of a ...
 • Rehman, S. U., Qingren, C., & Weiming, G. (۲۰۱۷). “Rise ...
 • Shirazi, A., Khodaverdian, E., & Naeemi, N. (۲۰۱۷). “The effect ...
 • Schindler, P. L. & Thomas, C. C. (۱۹۹۳). “The structure ...
 • Schoorman, F. D., Mayer, R. C., & Davis, J. H. ...
 • Strutton, D. & James R. L. (۱۹۹۳). “The Relationship Between ...
 • Tavakoli, A., Poorbehroozan, A. & Mohammadyani, D. (۲۰۱۷). “Trust as ...
 • Tzafrir, S. S. & Dolan, S. L. (۲۰۰۴). “Trust Me: ...
 • Ugwu, F. O., Onyishi, I. E., & Rodríguez-Sánchez, A. M. ...
 • Wang, K. Y. & Clegg, S. (۲۰۰۲). “Trust and decision ...
 • Wasti, A. S., Tan, H. H., & Erdil, S. E. ...
 • Wells, C. V. & Kipnis, D. (۲۰۰۱). “Trust, Dependency, and ...
 • Yakovleva, M., Reilly, R. R., & Werko, R. (۲۰۱۰). “Why ...
 • Zein Abadi, H. R. (۲۰۱۰). “Pattern of impact of transformational ...
 • نمایش کامل مراجع