فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

Social Capital Management

این فصلنامه  با رویکرد پژوهشی (Research Paper) است، که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها و معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف مدیریت سرمایه اجتماعی انتشار می یابد . نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ در جلسه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح گردید و موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از کمیسیون مربوطه گردید. 

حوزه های پذیرش مقاله:

سرمایه اجتماعی و دین و تعالیم و آموزه های اسلامی.

سرمایه اجتماعی و خانواده.

سرمایه اجتماعی و نهادهای فرهنگ ساز مثل مساجد، صدا و سیما، مدارس و .... .

سرمایه اجتماعی و فرهنگ، اقتصاد، سیاست و .... .

سرمایه اجتماعی و عوامل رفتاری و روانشناختی.

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی و توسعه کسب و کار.

سرمایه اجتماعی و بازاریابی و توسعه بازار.

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و یادگیری.

سرمایه اجتماعی و نظام نوآوری و خلاقیت.

سرمایه اجتماعی و تعاونی ها و موسسات خیریه.

سرمایه اجتماعی و بهره وری.

سرمایه اجتماعی و شبکه ها اعم از شبکه های کارآفرینی، شبکه افراد خیر و .... .

سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه ها مثل سرمایه روانشناختی، معنوی، انگیزشی، فکری و انسانی.

سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی.

سرمایه اجتماعی و جرم و جنایت و جمعیت کیفری.

سرمایه اجتماعی و روانشناسی.

راهکارهای علمی و عملی ارتقا سرمایه اجتماعی.

 سرمایه اجتماعی و شادی و نشاط در جامعه.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات