تاثیر شوک های انرژی بر رشد بهره وری و قیمت کالاهای کشاورزی (با استفاده از مدل VAR ساختاری)

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

32

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESND-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

نفت، به عنوان یک ماده اولیه حیاتی یک عاملی برای توسعه سریع جوامع است؛ اما این منبع طبیعی برای بعضی از کشورها، به جای موهبت، تبدیل به نفرین شده است که از مهم ترین اثر آن می توان به بیماری هلندی اشاره کرد که باعث تضعیف بخش سنتی تولید یعنی بخش کشاورزی شده است. از طرفی بخش کشاورزی جزء اولین مباحثی است که اندیشمندان علم توسعه اقتصادی به آن توجه داشتهاند زیرا بخش کشاورزی همواره در توسعه کشورها نقش اساسی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل VAR ساختاری به بررسی تاثیر شوک های بخش انرژی بر بهره وری و قیمت کالاهای کشاورزی در بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ در ایران پرداخته شده است. که نتایج نشان می دهد اگر شوکی به قیمت نفت وارد شود تمام متغیرهای مدل اعم از بهره وری و قیمت کالاهای کشاورزی و صادرات کشاورزی و تولید ناخالص داخلی به شوک وارد شده واکنش نشان می دهند.

Keywords:

بخش انرژی , قیمت کالای کشاورزی , بهره وری بخش کشاورزی

Authors

جمالمومیوند
جمال مومیوند

دکترای اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان

احمدخسرویانی
احمد خسرویانی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان