تبیین راهبردهای داوری طرح های معماری و نقش آن در فرایند یادگیری دانشجویان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 207

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISAU-13-1_006

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

Abstract:

فرایند یادگیری مستمر و جامع وابسته به انتخاب شیوه آموزش مناسب در هر نظام آموزشی پیشرو است. فرایند آموزش جامع در امر تدریس از دو جنبه یادگیری و ارزیابی بررسی می شود. در این پژوهش جایگاه ارزیابی طرح های معماری در فرآیند یادگیری و  ارتقای توان علمی دانشجویان  بررسی شد. روش تحقیق از نوع آمیخته (کمی-کیفی) باهدف کاربردی است. جامعه ی آماری ۵۱ مدرس از اعضای هیئت علمی متخصص رشته معماری در دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، علم و صنعت و شهید چمران اهواز می باشند. نمونه گیری به صورت سامانمند و غیر تصادفی انجام و نظر به اینکه یکی از عوامل مهم در ارزشیابی آموزشی عملا خود دانشجویان می باشند ترجیح داده شد که نظرات دانشجویان هم درزمینه ی ارزشیابی طرح های معماری گرفته شود. بر این اساس دانشجویان آتلیه طرح معماری (۳)، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه طیف لیکرت است. تجزیه وتحلیل آماری نتایج با کمک نرم افزار SSPS و به کارگیری آزمون همبستگی اسپیرمن برای سنجش مدل پژوهش و ارزیابی اعتبار آن و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی متغیرها استفاده شد. امتیازدهی خبرگان در ارزشیابی نهایی پروژه ها محاسبه گردید. نتایج حاصل از پرسشنامه ها در تهیه راهکارهای پیشنهادی و امتیازدهی معیارها و ضوابط داوری پروژه های طراحی معماری موثر هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات و دانش فنی، با بالاترین ضریب همبستگی معنی دار بیشترین رابطه را با محصول نهایی داشته است و بعدازآن مهارت طراحی، پیشبرد روند طراحی و دانش اولیه قرار دارند. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که زیرمولفه تحلیل و تفسیر نتایج محصول نهایی،تکنیک نحوه ارائه و ماکت بالاترین رتبه و مهم ترین زیرمولفه های مرتبط با ارزشیابی طرح های معماری هستند. شاخص وزنی ۵ مولفه اصلی تاثیرگزار بر داوری  طرح های نهایی بر اساس آزمون رتبه بندی زیرمولفه ها به ترتیب محصول نهایی، مطالعه و دانش  فنی، مهارت طراحی، پیشبرد روند طراحی و دانش اولیه است.

Authors

مائده میاحی

دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

سعید میرریاحی

دانشیار مدعو، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/ دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

محمدابراهیم مظهری

استادیار مدعو، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/ استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

یداله مهرعلیزاده

استاد مدعو، گروه علوم تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/ استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahadi, P. (۲۰۱۷). Using DEMATEL to Evaluation model of Students' ...
 • Alizadeh Miandoab, A, Akrami Gh.(۲۰۱۹). A Study of Different Criticism ...
 • Anthony, Kathryn H. (۱۹۹۱). Design Juries on Trial , New ...
 • Bazargan, A. (۲۰۱۵). Higher education standards: from ideal to reality. ...
 • Bloom, B.S. (۱۹۷۱). Handbook on Formative & Summativ Evaluation of ...
 • Dermirbas, Osman O. and Demirkan, Halime, (۲۰۰۷). Learning styles of ...
 • Frederickson, M.P. (۱۹۹۳). Gender and Racial Bias in Design Juries. ...
 • Hassanpour, B., Utaberta, N., Zaharim, A. & Abdullah, N. G. ...
 • Heidari, M. R, Sadram, V. Siavashpour, B. (۲۰۱۹). Judgment Mechanism ...
 • Kvan, Thomas. Yunyan, Jia. (۲۰۰۵). Students’ learning styles and their ...
 • Mohammadi Bolbolan Abad, S. Iranmanesh M. Bemanian, M. R. (۲۰۰۹). ...
 • Markus, J. (۲۰۰۳). Student Assessment and Evaluationin Studio Art. Research ...
 • Mehdizadeh Seraj, F. Mardomi, K. (۲۰۰۸). Judging criteria for architectural ...
 • Mirriahi, S. (۲۰۰۶). Judging Architectural Design and Its Consequences, Sofeh ...
 • Mirriahi, S (۲۰۰۶), An Attitude Towards Evaluation in the Architectural ...
 • Mirriahi, S. (۲۰۰۹). Assessing Design Skills in Architecture Education, Sofeh ...
 • Mirriahi, S. (۲۰۱۴). Assessment and evaluation in the architecture education ...
 • Mortazavi, Sh. (۱۹۹۳). Proceedings of the Seminar on Improving the ...
 • Nadimi, H. (۲۰۱۰), A Look at the Evaluation of Architectural ...
 • Nooranipur, R. (۱۹۹۳). The concept of quality and four qualitative ...
 • Oschner, J. K. (۲۰۰۰), Behind the Mask: A Psychoanalytic Perspective ...
 • Raiss, Dana, F. L. (۱۹۹۱). Introducing the concepts of research ...
 • Rezaei Ashtiani, S. Mahdi Nejad, J. (۲۰۱۹). Provide a standard ...
 • Sadram, V. (۲۰۱۷). Why Teaching Creativity requires More Than Just ...
 • Sara, R. (۲۰۰۴). The Review Process CEBE Transactions,۱ (۲), ۵۶-۶۹ ...
 • Sameh R. Izadi A. (۲۰۱۴). Arbitration and Design Assessment Mechanism ...
 • Seif, A. A. (۲۰۱۰). Educational measurement and evaluation. Tehran: Doran ...
 • Seymour, M. (۲۰۰۸). Beginning Design Students’Perception of Design Evaluation Techniques. ...
 • Sharif, H. R.. (۲۰۰۹). The process of architectural design and ...
 • Soleiman, A. (۲۰۱۷). Appropriate teaching and learnin strategies for the ...
 • Uluoglu, Belkis. (۲۰۰۲). Design knowledge communicated in studio critiques. Design ...
 • University of Utah, (۲۰۰۶).College of Architecture + Planning, Master of ...
 • Uzunoglu, K. & Uzunoglu, S. (۲۰۱۱). Project evaluationprocess with classified ...
 • Webster, H. (۲۰۰۷). The Analytics of Power: Re-presentingthe Design Jury. ...
 • Worthen, B.R., & Sanders, J. R. (۱۹۸۷). Educational evaluation: Alternative ...
 • Wolffe, M., & Defesche. A., (۱۹۹۹). VALUED Approach to the ...
 • نمایش کامل مراجع