ابزارها و مراتب ادراک انسان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 158

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCUC01_005

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

هر مقاله در دوران معاصر صاحب نظران حوزه معماری نسبت به شناخت مراتب ادراک انسان و نقش آن در فرایند خلق و ادراک آثار معماری بیش از پیش توجه نشان داده اند و لزوم توجه به همه مراتب ادراک انسان را مطرح می نمایند. البته امروزه حوزه ای که ادراک در آن بررسی می شود بیشتر حوزه روانشناسی محیط است. اما رویکرد تحقیق حاضر متفاوت است. در این پژوهش با مبنا قراردادن "مراتب و فرایند ادراک انسان" به عنوان شالوده نظری با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به تعریف انسان و مراتب ادراک آن و فرایند تحقق پذیری هر یک از آنها پرداخته خواهد شد. بر اساس پژوهش صورت گرفته می توان گفت انسان دارای چهار سطح ادراک (حسی، خیالی، عقلی و شهودی) است و قوای ظاهری (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه) و باطنی (حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه، متصرفه) به تحقق ادراک او کمک می کنند.

Authors

علی شمس الدینی عزآبادی

دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه علم و هنر یزد

محمدجواد صفدری زاده میبدی

کارشناسی ناپیوسته معماری، دانشکده فنی شهید صدوقی یزد

محمدرضا عبدی زاده

کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه علم و هنر یزد

حمید خانزاده

کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه علم و هنر یزد،