پیش بینی وضعیت پایداری گذرا سیستم قدرت مبتنی بر سری زمانی ولتاژشین ها با استفاده از الگوریتم شبکه ی عصبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STCONF05_160

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

افزایش جمعیت و رشد روز افزون صنایع، نیاز به انرژی الکتریکی را برای بشر موجب شده است. با توجه به نیازمذکور و فشار وارد شده به سیستم های قدرت و عواملی که در پایداری یک سیستم قدرت نقش دارند، پایداری گذراعاملی قابل توجه برای بررسی امنیت سیستم های قدرت می باشد. به منظور بررسی وضعیت پایداری، مجموعهداده های متشکل از سری زمانی ولتاژ شین ها، پس از جمع آوری با استفاده از سه رویکرد مبتنی بر شبکه ی عصبیتحت عناوین (چندلایه ای)، (چند به یک) و (بازگشتی) پردازش شدهاند که بیشترین دقت مربوط به رویکرد اول وبا میزان ۹۳.۳۸ % می باشد

Authors

سید علیرضا بشیری موسوی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گروه مهندسی برق و کامپیوتر،بوئین زهرا، قزوین، ایران

امید خلف بیگی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گروه مهندسی برق و کامپیوتر،بوئین زهرا، قزوین، ایران

سینا قارلقی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گروه مهندسی برق و کامپیوتر،بوئین زهرا، قزوین، ایران