بررسی ارتباط عمودی مفاهیم فیزیک در کتاب های درسی دوازده پایه تحصیلی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 773

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PHYE-9-13_001

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط عمودی مفاهیم فیزیک در کتابهای درسی دوازده سال تحصیلی است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیل محتوا و جامعه آماری آن شامل ۹ موضوع پرکاربرد فیزیک در کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی و متوسطه اول و فیزیک متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک است که در سال ۱۳۹۹ در ایران به چاپ رسیده اند. در این پژوهش حجم نمونه با حجم جامعه آماری برابر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از مجموع ۹ موضوع فرعی شامل ۷۹۴ صفحه کتاب درسی مورد مطالعه، ۵۲ صفحه (۶/۵۵%) براساس شاخص تداوم و ۶۹۷ صفحه (۸۷/۷۸%) براساس شاخص توالی، دارای ارتباط عمودی و ۴۵ صفحه (۵/۶۷%) نیز شامل موضوعات جدید، یعنی موضوعاتی که برای اولین بار مطرح شده و دارای شاخص تداوم و توالی نیست، بود.

Authors

طیبه حسین زاده

کارشناسی ارشد رشته آموزش فیزیک، فرهنگیان شهید بهشتی مشهد

حمیدرضا وطن پور

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان

علی سعیدی

استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان