تاثیر روش تدریس مدل سازی در رفع کج فهمی های مفاهیم کار و انرژی در آموزش فیزیک

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 435

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PHYE-9-13_002

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مجازی به روش مدل سازی در رفع کج فهمی های مفاهیم کار و انرژی انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری آن دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان شاهین دژ می باشد که از بین آنها یک نمونه در دسترس که شامل ۴۰ نفر در دو گروه آزمایش و کنترل بود، در اجرای طرح استفاده شد. ابزارهای گردآوری آن آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته است که در دو نوبت به صورت پیش آزمون و پس آزمون برگزار گردید. از شاخص های مرکزی و پراکندگی برای توصیف داده ها و آزمون خی ۲ جهت بررسی معناداری تفاوت گروه ها و میزان اصلاح کج فهمی ها استفاده شد. نتایج به دست آمده رفع کج فهمی های متداول را نشان می دهد.

Keywords:

Authors

حسین باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش لیزیک، دانشگاه شهید رجایی تهران، و دبیر فیزیک منطقه شاهین دژ استان آذربایجان غربی

فاطمه احمدی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران