ایجاد بنیادی محکم از مفاهیم فیزیک با ارائه الگو و طرح درس مدل چرخشی تلفیقی در دوران پس از کرونا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 572

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PHYE-9-13_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

هدف کلی این پژوهش ارائه یک الگوی تدریس و طرح درس بر مبنای روش مدل چرخشی تلفیقی برای نشان دادن چگونگی ادغام آموزش مجازی فیزیک با آموزش حضوری است که این برنامه با توجه به کاستی اصلی نظام سنتی آموزش فیزیک مانند نبودن ساعت آزمایشگاه مخصوص همان درس، تنظیم شده است به طوریکه به ساعات تدریس فیزیک رشته ریاضی- فیزیک دو ساعت اضافه می شود و براساس آن تدریس فیزیک به روش آموزش تلفیقی در تمام پایه های رشته ریاضی- فیزیک بر مبنای ۶ ساعت خواهد شد. اهداف فرعی مقاله بررسی میزان کارآیی آموزش تلفیقی و بررسی نگرش دبیران فیزیک در مورد فرصت ها و چالش های ایجاد شده در تدریس مجاز یاست: اگرچه بارها قبل از دوران کرونا در مقالات مختلف به لزوم بکارگیری فناوری اطالعات در آموزش پرداخته شده است، ولی همواره در مدارس روش سنتی غالب بوده است. هنوز هم اولیا و بعضی از مدیران مدارس و برنامه نویسان آموزشی امیدوارند که بعد از دوران کرونا دوباره به همان سیستم آموزشی سنتی برگردند. به همین دلیل برای تاکید و تائیید دوباره برتری آموزش تلفیقی در شروع دوران قرنطینه کرونا یک تحقیق کیفی روی ۲۶ نفر از دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی فیزیک رشت دبیرستان شاهد دختران انجام شد. نتایج با روش آمار توصیفی درصد و تحلیل داده ها نشان می داد که اکثر دانش آموزان از تدریس مجازی بعنوان مکمل درس حضوری رضایتمندی بالایی دارند و نمرات امتحانی آنها افزایش یافته ولی در شرایط بحران کرونا وقتی ناچار به یادگیری تنها از روش مجازی می شوند رغبت به یادگیری در آنها کاهش می یابد. همچنین در این پژوهش برای بررسی نگرش دبیران فیزیک درباره فرصت ها و چالش های ایجاد شده در دوران کرونا، یک نظرسنجی از ۸۰ دبیر فیزیک استان گیلان انجام شد. نتایج نظرسنجی باز روش آمار توصیفی درصد و تحلیل داده ها سنجید شد و نشان می داد که بیش از ۹۰ درصد دبیران فیزیک، برای رفع کاستی های نظام سنتی در آموزش فیزیک، مانند کمبود زمان برای انجام فعالیت های دستی مرتبط به درس تئوری، خواهان ادغالم آموزش مجازی فیزیک با آموزش حضوری هستند.

Authors

نسرین خدابخش شهرستانی

دبیر فیزیک آموزش و پرورش شهر رشت، گیلان