ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی براساس شاخص خوانایی مک لافلین با استفاده از روش آنتروپی شانون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 311

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_101

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

کتاب درسی ابزاری است که معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی، درک و فهم درباره یک مسئله یا مو ضوع مورد استفاده قرار می دهد؛ بنابراین کتاب در سی یکی از عناصر اصلی انتقال پیامهای آموزشی در فرایند تعلیم و تربیت است. هدف این پژوهش، ارزیابی و سنجش سطح خوانایی محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بر اساس فرمول تحلیل محتوای مک لافلین است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا، بر اساس ماهیت از روشهای عینی - کمی و از روش «آنتروپی شانون» برای پردازش کلمات د شوار درس ها و مجموع تعداد کلمات د شوار فصل ها، در محتوای کتاب در سی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی استفاده شده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی است. یافته های تحقیق نشان داد، متنهایی که بر اساس روش مک لافلین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، از نظر سطح توانایی کلاسی در سطحی بالاتر از پایه چهارم ابتدایی قرار دارند. ارزیابی محتوای کتابهای درسی، علاوه بر کمک به افزایش کارایی و اثر بخشی آنها، می تواند تحقق مطلوب اهداف آموزشی را به دنبال داشته باشد.

Authors

امین گلشن

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران