تحلیل رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار بورس اوراق بهادار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 368

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_164

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

گسترش روز افزون فعالیت های تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ، فرایندها و شیوه های مدیریت مالی علیالخصوص مدیریت مالی سازمان ها ، بطور مستمر پیچیده تر شود ، چنین است که تداوم فعالیت های شرکت ها و بنگاه هایاقتصادی را باید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد .بدون دسترسی به منابع مالی و مدیریت صحیح این منابع که با بهرهگیری از سازو کارهای مختلف میسر می گردد ،بسیاری از فعالیت ها یا به اجرا در نمی آید و یا اینکه عملیات و فعالیت ها اثربخش نخواهد بود. از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه گذاری در شرکت ها ارزیابیعملکرد شرکت های موردنظر است. این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود، دشوارتر می گردد. درجهاهرم اقتصادی یکی از تکنیک های جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد. در اهرم هایدیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادیاست. بطوری که در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. سازمان بورس اوراق بهاداردر هر کشور یکی از منابع اصلی تامین مالی مورد نیاز شرکت های عضو اعم از شرکت های خصوصی و دولتی است. این سازمانباید با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری های سالم و ایجاد تعادل در بازده و ریسک سرمایه گذاری ها منابع و سرمایههای کوچک مردم را جذب و با تزریق آن به بنگاه های اقتصادی باعث پویایی اقتصاد یک کشور شود.

Authors

مهران پاکروان

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه بین الملل چابهار

مجتبی سرگلزایی

دانشجوی کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی ، دانشگاه علمی کاربردی اندیشه نو ایرانشهر

حامد بزمانی

دانشجوی کاردانی حرفه ای حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی اندیشه نو ایرانشهر

سحر حسینی

دانشجوی کارشناسی حسابداری امور مالی، دانشگاه علمی کاربردی اندیشه نو ایرانشهر