آقای دکتر Mehran Pakravan

Dr. Mehran Pakravan

استاد دانشگاه،محقق و پژوهشگر،مولف ونویسنده،عضو بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگران ‌جامعه هوش مصنوعی ایران،دانشجوی دکتری تخصصی هوش مصنوعی

Researcher ID: (430034)

8
1
1
5

Conference Papers

Books

  • طرح پژوهشی ارایه روشی مبتنی بر کاهش ویژگی برای بهبود تشخیص نفوذ در شبکه (سنجش دانش) - 1400 - Persian

Teaching Experience

  • استاد مدعو (1401-تاکنون )

Education

  • دکتری تخصصی هوش مصنوعی دانشگاه ازاد واحد کرمان1402-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • نمایندگی بیمه ملت (تاکنون)
  • مدیر موسسه فرهنگی بعثت (تاکنون)
  • مدیر IT وR&D شرکت بنیان تجارت پاسارگاد (تاکنون)
  • مدیر تیم تخصصی طراحی شبکه ‌،وب،تولیدمحتواو… (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مرکز رشد و هسته پژوهشی (تاکنون)