بررسی چالش های هویت ملی دربرنامه ی درسی دوره دوم متوسطه ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 254

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MLSEO-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1401

Abstract:

هدف از این مقاله شناسایی چالش های هویت ملی در برنامه درسی دوره دوم متوسطه ایران است. این تحقیق کیفی بوده و با استفاده از روش سنتزپژوهی تجمیعی با رویکرد ساندلوفسکی وباروسو انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات ازاسناد بالادستی و مقالات علمی پژوهشی بیست سال اخیر ،به شکل هدفمند استفاده شده است. در این پژوهش مقالاتی که هویت ملی در کتابهای درسی دوره دوم متوسطه ، برنامه درسی پنهان و آشکار این دوره ،سیاستگذاری ها و اهداف برنامه درسی دوره دوم متوسطه و هویت ملی دانش آموزان این دوره ی تحصیلی و نظرات معلمان و مدیران مدارس در رابطه با هویت ملی در برنامه درسی را مورد پژوهش قرارداده اند مورد استفاده قرار گرفت . نتایج ، چالش های هویت ملی در برنامه درسی را ، موانع فکری، موانع ساختاری، تحولات سیاسی ، برنامه درسی پنهان ، بی توجهی به تحولات جهانی،موانع مربوط به نیروی انسانی وعدم تعادل در توجه به ابعاد هویت ملی، تشخیص داده است .

Authors

فردوس خجسته

دانشجوی دکترای گروه برنامه درسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

علیرضا عصاره

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

ابراهیم حاجیانی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

علیرضا عراقیه

دانشیار گروه علوم تربیتی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد، اسلامشهر، ایران