خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه شاهد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 7,888
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 68
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 43
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 60 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 26 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 65 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شاهد

مدل فرآیندی تدوین دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی امنیتی نوشته متین مرادیFLHB-AC: Federated Learning History-Based Access Control Using Deep Neural Networks in Healthcare System نوشته Hamid Haj Seyyed Javadiتحلیل بصری و محتوایی قاب کاشی شومینه موزه «شانگری لا» بر مبنای عامل مشروعیت و سلسله مراتب قدرت در عصر قاجار نوشته ریحانه کشتگرقاسمیاولویت بندی و انتخاب بهترین تامین کننده در صنایع لبنی پگاه با استفاده از روش ترکیبی AHP و SAW و TOPSISI نوشته سعید صفریخودشکوفایی معلمان آینده: تحقق خود در شرایط یک محیط آموزشی دیجیتال نوشته مینا فتاحیتبیین دلایل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بر اساس نظریه ادواری دکمجیان نوشته زاهد غفاری هشجین و محسن کریمی شیرودیFear of Falling and Quality of Life in Older Hemodialysis Patients in Tehran Hospitals نوشته Mohammad Dehesh و Nahid RejehImmunoprotectivity of an antigenic construct derived from Omp۳۴ against A. baumanniiin murine pneumonia model نوشته Zahra Abbasi Fashami و Iraj Rasooliرعایت ادب و اخلاق در مذاکره فروش نوشته ابراهیم زارع پوربررسی ارتباط میان فرهنگی و مذاکرات تجاری : یک تحلیل اجتماعی نوشته ابراهیم زارع پور و محمد مظلومبررسی نقش فرهنگ در مذاکرات تجاری بین المللی با روش تحلیل مضمون نوشته ابراهیم زارع پور و محمد گندمینسبت مفهوم"حکمت خالده" در آرا سنت گرایان با مفهوم "حکمت" در عرفان نظری و فلسفه اسلامی نوشته مرتضی افشاریآزمون تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در بخش خدمات؛ با استفاده از رگرسیون چندکی (QR) نوشته محمدرضا واعظ مهدویشناسایی و اولویت بندی روش های تامین مالی در شرکت های هلدینگ نوشته سعید خدامرادی و محمدابراهیم راعی عزآبادیتحلیل ریسک های صادرکننده و واردکننده در اعتبار اسنادی با نگاهی بر نقش اصول بنیادین اعتبار اسنادی بر ایجاد این ریسک ها نوشته مهدی تلباتاثیر تحریم ها به مثابه فورس ماژور بر ضمانت نامه های بانکی نوشته مهدی تلباتحلیل احساسات در متون خبری آنلاین با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین نوشته زهرا سیدموسوی و نفیسه آل محمدواکاوی رئالیسم جادویی در رویکرد متامدرنیسم به منظور ارائه دلالت های آن در ایجاد کاوش فکری و همدلی نوشته محمد حسن میرزامحمدیالزامات سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش فراترکیب نوشته حسین سرداری و مصطفی رشیدی طغرالجردیA note on mj-clean rings نوشته Mehrdad Esfandiar و Hamid Haj Seyyed Javadi

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شاهد

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه شاهد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه شاهد به صورت زیر است: