خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه شاهد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 6,850
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 69
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 44
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 62 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 22 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 59 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شاهد

A comparative study of the image recording in Photography & Radiography until the advent of Digital Technology نوشته hamed momkenاستفاده از انگشت نگاری مغزی با تکنولوژی هوش مصنوعی در بهبود دقت شناسایی بیومتریک و مقابله با انکارناپذ یری در سیستم های امنیتی نوشته حمید آقا جان زادهبررسی تاثیر استفاده از ذخیره سازی هیدروژن و پیل سوختی در برنامه ریزی ساختاری و بهره برداری هاب انرژی نوشته امید خسروی و پوریا معقولیتشخیص هوشمند سرطان سینه با استفاده از تصاویر ماموگرافی نوشته زهرا شراهیبررسی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های بوردتلا پرتوسیس با روش in vitro biofilm formation نوشته طیبه شهبازی و پرویز اولیااثربخشی مداخله آموزشی شناختی کامپیوتری، در بهبود و ارتقاء حافظه،توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل در دانشگاه شاهد نوشته غلامحسین قائدی و محسن خلیلی و سیامک افشین مجد و بتول رحمتی و منیژه کرمیبررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد نوشته فرید عباسی و حوریه صادری و مجتبی رضایی بنابی و پرویز اولیااولویت بندی مفردات دارویی موثر بر زخم پای دیابتی در طب سنتی ایران نوشته سیدعلی خدایی و فاطمه عمادی و محسن ناصریاثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس نوشته نوید سعیدی و پرویز اولیا و حوریه صادریارائه رژیم غذایی خاص مبتنی بر اصول طب سنتی ایران در درمان بیماران با سوءمزاج سرد و تر نوشته فرشته نوری و محسن ناصری و محمد انصاری پوربررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه بر حرکت، الاستاز و آلکالین پروتئاز در سودوموناس آئروجینوزا نوشته زهرا دهقان زاده و پرویز اولیاء و حوریه صادری و مریم مکاریاثر سوپرناتانت مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر ممانعت از رشد باکتری سودوموناس آئروجینوزا و اثر آن بر بیان ژن اگزوتوکسین S در باکتری سودوموناس آئروجینوزا به روش Real – Time PCR نوشته مریم مکاری و پرویز اولیاء و حوریه صادری و زهرا دهقان زادهبررسی میزان ریزنشت باکتریایی در محل اتصال اباتمنت به فیکسچر ITI هنگام استفاده از اباتمنت های ITI، OIO, OSSTEt نوشته شجاع الدین شایق و پرویز اولیاء و سید محمدرضا حکیمانهارزیابی اثر ضد دردی تجویز تیموکینون در موش صحرایی دیابتی و تعیین نقش پراکسیداسیون لیپیدی سرم نوشته مهرداد روغنیبررسی اثر عصاره آبی الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی نوشته بتول رحمتی و محسن خلیلی و مهرداد روغنی و پریسا احقریاثر عصاره آبی الکلی انیسون بر استرس اکسیداتیو و فعالیت بوتیریل کولین استراز هیپوکمپ در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم پرکلسترول نوشته امیر محمودی و غلامعلی نادری و نرگس حدادزاده نیری و مهرداد روغنیاثر عصاره آبی الکلی انیسون بر فعالیت سرمی آنزیم های کبدی موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی تحت رژیم غذایی پرچرب نوشته شایان عیوض زاده و غلامعلی نادری و نرگس حدادزاده نیری و مهرداد روغنیتاثیر کاربرد محلول پاشی عتاصر روی و آهن روی گیاه مادری کینوا تحت تنش کم آبی بر جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی بذور حاصل از آن نوشته نسیم پاکباز و حشمت امیدی و حسنعلی نقدی بادی و امیر بستانیبررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر محتوی رطوبت، فلاونویید و شاخصهای جوانه زنی بذرهای بالنگو شیرازی در طی پر شدن دانه Lallemantia royleana Benth.)) نوشته طاهره کریمی جلیله وندیتامل در توسعه علم گرایی برپایه عقلانیت وحیانی از منظر قرآن نوشته داود رحیمی سجاسی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شاهد

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه شاهد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه شاهد به صورت زیر است: