مزایا حقوقی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در BIT ایران با سایر کشورها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONF02_012

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

Abstract:

امروزه سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین دلایل توسعه و پیشرفت و از الزامات کشورهای در حال توسعه می باشند به همین دلیل دولتها تمام تلاش خود را برای جذب حداکثری سرمایه گذاران خارجی انجام میدهند، معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه (BITs) توافق نامه های بین المللی بین دو کشوردر موردشرایط سرمایه گذاری خارجی توسط اتباع یک کشور در دولت دیگر است این معاهدات دو جانبه در ایران هم با هدف ترغیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای میزبان با در نظر گرفتن مزایایی که برایشان شامل می شود ومحافطت و امنیت آنان را تضمین میکند،در این نوشته با بررسی این معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه ، مزایای حقوقی این معاهدات را بررسی می کنیم و شرایطی که با رعایت کلیه تعهداتی که طرفین در قبال سرمایه گذاران رعایت کنند که باعث اطمینان سرمایه گذاری در ایران میشوند، یکی از مهمترین این دلایل برای حضوری اثربخش و پر رنگ در صحنه رقابتی بین المللی برای جذب منابع ، قانون سرمایه گذاری کشور است که بخش مهمی از محیط کسب و کاری که فعالان اقتصاد خارجی بنا دارند تا در آن فعالیت کنند را تشکیل می دهد .لذا این مطالعه بنا دارد با تعریف مقیاس و شاقولی برای اندازه گیری میزان اثربخشی قانون سرمایه گذاری خارجی کشور را برشمارد و مزایای حقوقی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در BIT ایران با سایر کشورها را بیان دارد.

Authors

مهری بیات

وکیل پایه یک دادگستری

فهیمه اکبری فتمه سری

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

حیدر عالیه

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل