نقد و واکاوی کتاب «ماهیت هنر و تزئینات در معماری داخلی (طراحی و دکوراسیون)»؛ از مجموعه آثار معمار دبدبه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 356

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAH-7-9_002

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

Abstract:

هیچ انسانی را نمی توان شناخت که با مظاهر ماهیت هنر به طور کامل بیگانه باشد و هنر و زیبایی هیچ جایگاهی در اندیشه و حیات او نداشته باشد. هنر همراه و همزاد انسان بوده و به همین علت از نخستین روزگاران تاریخ شاهد تزئینات هنرمندان، معماران و نقش آفرینی انسان ها در غارها [...]، به خصوص طراحی فضاهای داخلی هستیم. اهمیت هنر بی نیاز از توضیح و تبیین بوده و می توان از زوایا و مناظر گوناگون در هر جامعه با اندیشه های وسیع از هنر افراد عنوان نمود. به بیان دیگر، اهمیت و تاثیرگذاری هنر در اندیشه و اجتماع بشری باعث گردیده حوزه های متعددی نظیر: معماری، معماری داخلی، طراحی محیط [...]، فلسفه و غیره، از اهمیت به سزایی بهره مند گردند. پژوهش حاضر به لحاظ روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده است که با تجزیه وتحلیل و واکاوی کتاب حاضر و همچنین در روند گردآوری و جمع آوری اطلاعات داده ها از روش کتب کتابخانه ای و مستندات مکتوب بهره گرفته شده است. نقد و واکاوی صورت گرفته شده روی کتاب «ماهیت هنر و تزئینات در معماری داخلی (طراحی و دکوراسیون)»؛ پرداختن به موضوع هنر و پاسخ به پرسش ها در شکل گیری هنر و وظیفه آن یکی از زمینه های اصلی و بی همتا در تاریخ بشریت به شمار که به طورکامل موردواکاوی و ارزیابی ژرف نگر انجامیده برخوردار می باشد. اثر حاضر در پنج فصل که فصل اول - ماهیت هنر؛ فصل دوم - ماهیت رنگ در معماری داخلی (طراحی و دکوراسیون)؛ فصل سوم - تزئینات فضا باتوجه به سطوح مختلف دیوار، کف و سقف در طراحی و دکوراسیون داخلی؛ فصل چهارم - تزئینات فضا بااستفاده از مبلمان مختلف در طراحی و دکوراسیون داخلی؛ و فصل پنجم - تزئینات فضا بااستفاده از مصالح مختلف در طراحی و دکوراسیون داخلی؛ را شامل که با نگاه واضح و سریح درپی تلاش در راستای تبیین ماهیت هنر در تزئینات بوطیقای فضا در محیط طراحی مدنظر قرار گرفته بهره مند می باشد.

Authors

محمد دبدبه

کارشناسی ارشد معماری داخلی، پژوهشگر/ تحلیل گر و نظریه پرداز فعال مسائل حوزه تخصصی معماری/ معماری داخلی و مدرس دانشگاه

مرتضی صدیق

دکتری معماری، استادیار، عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی دیلمان، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

مجید رضوان پناه

بیت کوینر، محقق بلاکچین و مدرس