آقای پروفسور Morteza Seddigh

Prof. Morteza Seddigh

موسسه آموزش عالی دیلمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (488443)

42
4
37
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Books

 • کتاب کروکی معماری ویژه اساتید کروکی (کتبکده کشری) - 1398 - Persian
 • کتاب آموزش اسکیس طراحی داخلی (کتاب‌های کسری) - 1396 - Persian
 • کتاب کروکی معماری (کتاب‌های کسری) - 1395 - Persian
 • کتاب کروکی اراک (سروش دانش) - 1394 - Persian
 • کتاب آموزش راندو پیشرفته (کتابکده کسری) - 1393 - Persian
 • کتاب معماری رنگ (کلهر) - 1393 - Persian
 • کتاب بیان معماری (کتاب‌های کسری) - 1392 - Persian
 • کتاب دیاگرامها (کلهر) - 1392 - Persian
 • کتاب شاهراه ها در شاهکارها (سروش دانش) - 1392 - Persian
 • کتاب اتاقهای صد و یک هتل ، اسکیس ، پلان و مقطع (انتشارات بیهق کتاب) - 1392 - Persian
 • کتاب نقد اسکیس معماری (کسری) - 1392 - Persian
 • کتاب آموزش طراحی معمارانه پلان و مقطع (کلهر) - 1391 - Persian
 • کتاب اینم ایده ایه )معماری ، فرم ، کانسپت) (پرهام نقش) - 1391 - Persian
 • کتاب کروکی معماری دوسالانه ۹۰ _۹۱ (کتاب‌های کسری) - 1391 - Persian
 • کتاب آموزش اسکیس طراحی منظر (کتاب‌های کسری) - 1391 - Persian
 • کتاب طراحی شهری مفاهیم و کروکیها (سروش دانش) - 1391 - Persian
 • کتاب معماری رنگ تکنیک‌های راندو (کلهر) - 1391 - Persian
 • کتاب حاشیه ای بر تاریخ معماری جهان (سروش دانش) - 1391 - Persian
 • کتاب مبانی آموزش معماری (فکر نو) - 1391 - Persian
 • کتاب پرسپکتیو غیر معمارانه (سروش دانش) - 1391 - Persian
 • کتاب گشتی در خیابان‌های طهران (سروش دانش) - 1391 - Persian
 • کتاب ساعتی صد (طراحان هنر) - 1391 - Persian
 • کتاب طراحی شهری ، خیابانها، الگوها و نظریها (سروش دانش) - 1391 - Persian
 • کتاب از ایده تا معماری دو (طراحان هنر) - 1390 - Persian
 • کتاب طراحی حجم و فرم (کلهر) - 1390 - Persian
 • کتاب آیینه معماری تاریخ مصور معماری (سروش دانش) - 1390 - Persian
 • کتاب بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر (سروش دانش) - 1390 - Persian
 • کتاب گرافیک و تحلیل سایت (کلهر) - 1389 - Persian
 • کتاب کروکی معماری (کتاب‌های کسری) - 1389 - Persian
 • کتاب آموزش اسکیس طراحی شهری (کتاب‌های کسری) - 1389 - Persian
 • کتاب طراحی پوستر های طرح و معماری (کلهر) - 1389 - Persian
 • کتاب تکنیک‌های کاربردی پرسپکتیو (کلهر) - 1389 - Persian
 • کتاب آموزش راندو (کتاب‌های کسری) - 1388 - Persian
 • کتاب آموزش اسکیس طراحی معماری (کتاب‌های کسری) - 1388 - Persian
 • کتاب از ایده تا معماری یک (طراحان هنر) - 1388 - Persian
 • کتاب آموزش کروکی دو (کلهر) - 1381 - Persian
 • کتاب آموزش کروکی (کلهر) - 1379 - Persian

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر عامل شرکت مشاور تلوار معماری صدیق (1391-1402)

جوایز و افتخارات

 • استاد برتر معماری (1401)

Other

 • داور مسابقات معماری ملی و بین المللی