بررسی تاثیر پارک های بانوان در افزایش تعاملات اجتماعی زنان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_018

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1401

Abstract:

با توجه به اینکه نیمی از شهروندان را بانوان تشکیل می دهند و زن مهمترین و موثرترین عامل تربیت روحی و روانی افراد چه در خانواده و چه در جامعه است و جایگاه او در اجتماع بشری دارای ارزش به سزایی بوده لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مهم بودن کیفیت زندگی بانوان که نتیجه ی آن در سطح تعاملات آنها در جامعه به خوبی مشهود خواهد شد پارکهای بانوان می توانند در بهبود این کیفیت زندگی کمک شایانی نمایند .پارکهای بانوان فرصت های برای ورزش، استراحت و سلامت ذهنی برای زنان بوجود خواهد آورد و همچنین جلوگیری از محرومیت های اجتماعی بوسیله دسترسی زنان به امکانات و تسهیلات، رفع مشکلات اجتماعی و بوجود آوردن مکانهایی آرام در شهر به منظور ارتقاء سلامت ذهنی زنان می تواند از عملکردهای دیگر پارکهای بانوان باشد .حضور بانوان در بسیاری از عرصه های عمومی محدودیت داشته که بعضا باعث سرخوردگی آنها شده که استفاده از پارکهای بانوان پاسخی است در جواب این محدودیت که به طبع آن اثرات روانی واجتماعی آن درخانواده و جامعه به شکلی مثبت نمود پیدا خواهد کرد بر همین اساس پژوهش حاضر تاثیر پارک های بانوان در افزایش تعاملات اجتماعی زنان را مورد بررسی قرار می دهد.

Authors

علی عرب

کارشناسی ارشد زراعت، رئیس ادره توسعه و نگهداری فضای سبز، بیرجند