بررسی ارزیابی کیفی آب های سطحی و زیرزمینی منطقه معدنی مس میدوک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELAW02_131

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

Abstract:

طبقه بندی کیفیت آب یکی از گام های مهم در کنترل آلودگی آب محسوب میشود. این پژوهش به منظور طبقه بندی کیفیت آب اطراف سد باطله معدن مس میدوک انجام گردیده است . در این مقاله به ارزیابی کیفی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی آب این منطقه توسط نمودارهای گرافیکی از قبیل نمودارهای ویلکوکس ، شولر و پایپر پرداخته شده است . با توجه به شرایط منطقه ۱۲ نمونه آب از بخش های مختلف محدوده سد باطله معدن مس میدوک برداشت شده است . پارامترهای کیفی آب، شامل کاتیون ها و آنیون های اصلی ، مورد آنالیز قرار گرفت . با استفاده از نرم افزار RockWorks نمودار های مرتبط رسم گردید. نتایج داده های پایپر نشان داد که آب منطقه در هر دو فصل تر و خشک به آب های شورمزه نزدیک می باشد. همچنین در فصل خشک تیپ آب منطقه به یک تیپ واحد نزدیک شده و سولفات نمونه ها افزایش و کلر و بی کربنات کاهش یافته اند. بر اساس نمودار ویلکاکس آب شور اما قابل استفاده برای کشاورزی کی باشد. با توجه به نمودار شولر آب از نظر شرب کیفیت متوسط تا خوب را داراست ولی ۴۰ درصد نمونه ها دارای pH بالایی هستند. همچنین سختی ۱۰ درصد نمونه ها کیفیت آب را در این مناطق نامناسب کرده است .

Authors

سیدمرتضی موسوی راد

گروه محیط زیست ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ، کرمان