اثرات کوکایین بر بیماران قلبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 574

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF11_012

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

استفاده از کوکائین هزاران سال پیش از جویدن برگ های اریتروکسیلون کوکا کوکا ، تا تصفیه هیدروکلراید کوکائین بیش از ۱۰۰سال پیش و استفاده از آن در تونیک و اکسیر (در یک زمان در نوشیدنی های محبوب کولا)، برای ناسازگاری و تزریق تکاملیافته است. شکل پودر خوب ، سفید ، محلول در آب ، به شکل پاییز دودی به نام " Crack " ، که از سال ۱۹۸۰ . تا سال ۲۰۰۷محبوبیت زیادی پیدا کرد ، ۲.۱ میلیون آمریکایی از کوکائین در سال اخیر استفاده کردند. بروز مرگ و میر ناشی از مصرف بیشاز حد کوکائین ۲۰ برابر در دام افزایش یافته است. در یک سری متوالی از ۲۳۳ مراجعه اضطراری بیماران ، استفاده از کوکائین، ۵۶ ٪ با مشکلات قلبی عروقی ، از جمله ۴۰ ٪ با درد قفسه سینه ارائه شده است، ۴ - ۷ و مرگ و میر کلی کم است (< ۱ ٪). بااین حال ، کوکائین با تعدادی از بیماری های قلبی عروقی ، از جمله MI ، نارسایی قلبی ، کاردیومیوپاتی ، آریتمی ، شکافآئورت و اندوکاردیت همراه است. این بررسی رابطه بین کوکائین و بیماریهای مختلف قلبی عروقی و همچنین ارزیابی مناسبتشخیصی و روشهای درمانی را شرح می دهد.

Authors

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

پارسا خیرمند

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران