پیامد های کشیدن سیگار به بهداشت عمومی جامعه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 474

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF11_017

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

زمینه و هدف : مصرف سیگار به طور فزاینده ای در جامعه رواج دارد و برای ترک آن به شیوه های سنتی چالش ایجاد می کند.شرکت های دخانیات مدتها قبل از اینکه محصول خود را به بازار عرضه کنند، تحقیقات گسترده ای را در مورد افراد سیگاری درجامعه و اقدامات مقامات بهداشت و درمان در جهت کاهش اسیب های آن انجام دادند.روش تحقیق:جستجوها در پایگاه هایScience Direct ، PubMed ، Cochrane ، Medline ، SID ، Scopus ، CINAHL ، OVID ، Iran Doc و Magiran بااستفاده از کلمات کلیدی سیگاری،دخانیات، سیگاری جامعه ، سیگاری در سالمندان ، سیگار در جوانان مورد تجزیه و تحلیلقرار گرفت .تحقیقات در صنعت دخانیات ویژگی های افراد سیگاری در جامعه را مشخص کرد که شامل موارد زیر است: (۱)انکار اعتیاد به نیکوتین. (۲) طبقه بندی خود به عنوان یک فرد غیر سیگاری؛ (۳) تمایل به کاهش مصرف دخانیات در پاسخ بهقوانین کشور. (۴) تغییرات در سن ، تحصیلات ، قومیت و سوابق اقتصادی (۵) مصونیت درک شده از اثرات سلامتی شخصیدخانیات اما ترس از عواقب آن بر دیگران را دارند . شرکت های دخانیات استراتژی های بازاریابی را با هدف سیگاری های جامعه،توسعه دادند. نتیجه گیری: سیگار کشیدن قبلا یک رفتار گذرا محسوب می شد ، اما امروزه سیگار کشیدن در جامعه به عنوانیک الگوی مصرف پایدار بدیل شده است. سوالات بالینی متمرکز برای تشخیص اراد معتاد در جامعه مورد نیاز است و ممکناست این موارد را شامل شود: "آیا شما در یک ماه گذشته از محصولات دخانیات استفاده کرده اید؟" - "آیا شما سیگاریهستید؟" -پزشکان باید تشخیص دهند که ممکن است افراد سیگاری جامعه پس از آموزش در مورد خطرات آن به جایخطرات سلامتی شخصی یا با دارو درمانی ، برای ترک کردن آن انگیزه بگیرند.

Authors

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

پارسا خیرمند

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز