نگرش دانشجویان علوم پزشکی ایران به چالش ها ی اخلاقی اتانازی: مرور سیستماتیک

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 207

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMS03_031

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

Abstract:

مقدمه: اتانازی امروزه موضوع چالش برانگیزی در حوزه درمان است.انسان ها در طول زندگی ممکن است دچار بیماری های صعب العلاجی شوند که برای بیمار و خانواده رنج و سختی بسیاری به دنبال خواهد داشت و برخلاف تمام تلاش ها و هزینه های بخش درمان، بیمار با نهایت ناامیدی دچار مرگی دردناک می شود. هدف این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی به اتانازی در ایران می باشد. روش ها: این پژوهش یک مطالعهی مرور سیستماتیک است که با گردآوری ۴۰ مقاله معتبر انجام شده است. از این تعداد، ۲۷ مورد که با موضوع اتاناز ی ارتباط بیشتر ی داشتند، انتخاب و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. مقالات از طریق کتب و بانک های اطلاعاتی SID.Science Direct.Iranmedex.pubmed.Google scholar با کلید واژه های: اتانازی، شان وکرامت انسانی، نگرش دانشجویان ایران به اتانازی جستجو و جمع آوری شده است. نتایج: نتیجه بررسی مطالعات نشان می دهد که برخی از دانشجویان نسبت به اتانازی به ویژه اتانازی فعال، نگرش مثبتی ندارند و به دلیل عدم توجه به شان و کرامت انسانی و اعتقادات دینی، اتانازی را غیر قابل قبول و غیر اخلاقی می دانند و نگران شیب لغزنده و تاثیرات منفی اتانازی در آینده می باشند. از این رو انجام مراقبت های تسکینی و توجه به کیفیت زندگی در مراحل پایانی زندگی بیمار را گزینه بهتری می دانند و در مقابل، تعدادی از دانشجویان اتانازی فعال یا غیر فعال را که با انگیزه دلسوزی و ترحم باشد و منجر به پایان دادن به رنج و درد بیمار شود را قابل قبول و اخلاقی می دانند. نتیجه گیری: نتایج بررسی مطالعات انجام شده در زمینه نگرش دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به اتانازی نشان می دهد که نگرش ها به انواع اتانازی بسیار متفاوت می باشند. بنابراین با توجه به چالش های اخلاقی ایجاد شده در بخش درمان، نیاز می باشد نگرش به اتانازی در پژوهش های بیشتری مورد بررسی قرارگیرد و بر ابعاد تاثیر گذار بر نگرش افراد مانند ویژگی های فردی، الگوی قضاوت در نگرش، اعتقادات مذهبی توجه بیشتری شود و مورد توجه مسئولان برنامه ریزی آموزش پزشکی قرار گیرد.

Keywords:

اتانازی فعال و غیر فعال , شان و کرامت انسانی , شیب لغزنده

Authors

مرضیه باصری سلمانی

کمیته تحق یقات دانشجو یی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

محمدحسین تکلیف

کمیته تحق یقات دانشجو یی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

پونه یوسفی

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران