تاثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای درحال توسعه)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 230

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KJDC-7-2_004

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

Abstract:

هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان است. توجه به پایه های فرهنگی و نهادی از ارکان و فرآیند تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای درحال توسعه است. روش: برای بررسی موضوع شامل ۱۶ کشور، در گروه کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک جهانی در طی بازه زمانی ۲۰۱۸-۱۹۹۱ با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی مدل برآورد شده است. یافته ها: نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: باتوجه به استدلال و شرایط مطروحه نتیجه گیری می شود شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش موثری دارد.

Keywords:

رشد اقتصادی , سرمایه گذاری مستقیم خارجی , عوامل نهادی , عوامل فرهنگی

Authors

کیانوش منصورلکورج

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

صادق بختیاری کوهسرخی

استاد گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

سارا قبادی

استادیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آذربایجانی، کریم؛ سرخوش سرا، علی و یونس پور، ساناز (۱۳۹۷). ...
 • اسدنژاد، اعظم؛ ترابی، تقی و رادفر، رضا (۱۳۹۵). تاثیر کیفیت ...
 • بهکیش، محمدمهدی (۱۳۸۱). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران، ...
 • بهشتی، کریم (۱۳۹۳). تاثیر تورم (نااطمینانی تورم و مخارج دولت) ...
 • حسینی، سید صفدر؛ مولایی، مرتضی (۱۳۸۵). تاثیر سرمایه گذاری مستقیم ...
 • خیری، محمد و پورعلی، الهام (۱۳۹۴). بررسی تاثیر ارزش های ...
 • رستگار خرمی، پروانه (۱۳۹۷). تاثیر نهادهای اقتصادی بر سرمایه گذاری ...
 • زاهدی آزاد، ندا (۱۳۹۶). نقش کیفیت قوانین و مقررات در ...
 • زمانی، زهرا و طیبی، سید کمیل (۱۳۹۹). سرمایه گذاری مستقیم ...
 • سایه میری، علی؛ احمدی بهاروند، کمال و امیدی، مهدی (۱۳۹۹). ...
 • مدل گشتاور تعمیم یافته برای داده های پانل و آزمون سارگان [مقاله کنفرانسی]
 • شکاری، احمد (۱۳۹۴). بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم ...
 • صالح نیا، نرگس؛ دهنوی، جلال و حق نژاد، امین (۱۳۸۹). ...
 • علوی، فاطمه السادات و دهمرده، نظر (۱۴۰۰). اثر سرمایه گذاری ...
 • فدائی خوراسگانی، مهدی و نیری، سمیه (۱۳۸۹). بررسی تاثیر تحولات ...
 • کریمی، محمد شریف؛ حیدریان، مریم و دورباش، معصومه (۱۳۹۶). بررسی ...
 • گرایی نژاد، غلامرضا؛ دقیقی اصلی، علیرضا و استاد رمضان، آذین ...
 • گل خندان، ابوالقاسم (۱۳۹۴). جهانی شدن و اندازه دولت:آزمون فرضیه ...
 • مقدس جعفری، محمدحسن و خواجویی زاده، بتول (۱۳۸۹). بررسی گرایش ...
 • ReferencesAbdullahi, A.S. (۲۰۱۷). Investigating the relationship between corruption and unemployment ...
 • Acemoglu, D., García-Jimeno, C., & Robinson, J.A. (۲۰۱۶). State capacity ...
 • Alavi, F.S., & Dehmardeh, N. (۱۴۰۰). The effect of foreign ...
 • Antonietti, R., & Franco, C. (۲۰۲۱). From FDI to economic ...
 • Arellano, M., & Bond, S. (۱۹۹۱). Some tests of specification ...
 • Arellano, M., & Bover, O. (۱۹۹۵). Another look at the ...
 • Asadnezhad, A., Torabi, T., & Radfar, R. (۲۰۱۶). The impact ...
 • Asamoah, M.E., Adasi, C.K.D., & Alhassan, A.L. (۲۰۱۶) Macroeconomic uncertainty, ...
 • Azarbayjani, K., Sarkhosh Sara, A., & Younespour, S. (۲۰۱۹). Analyzing ...
 • Bailet, N. (۲۰۱۸). Exploring the relationship between institutional factors and ...
 • Behkish, B.B. (۲۰۰۲). Iran's economy in the context of globalization. ...
 • Beheshti, K. (۲۰۱۴). The effect of inflation (inflation uncertainty and ...
 • Blundell, R., & Bond, S. (۱۹۹۸). Initial conditions and moment ...
 • Blundell, R.W., & Bond, S.R. (۱۹۹۸). Initial conditions and moment ...
 • Breusch, T., & Pagan, A. (۱۹۸۰). The Lagrange multiplier test ...
 • Buchanan, B.G., Le, Q.V., & Rishi, M. (۲۰۱۲). Foreign direct ...
 • Dadras, A. (۲۰۱۵). The role of culture on economic development, ...
 • Dunning, J.H. (۱۹۹۸). Location and the multinational enterprise: A neglected ...
 • Fadaee, M., & Nayeri, S. (۲۰۱۰). Effects of selected cultural ...
 • Fraj, S.H., Hamdaoui, M., & Maktouf. S. (۲۰۱۸). Governance and ...
 • Frederking, L.C. (۲۰۰۱). Is there an endogenous relationship between culture ...
 • Geraee Nejad, Gh., Daqiqi Asli, A., & Ostad Ramazan, A. ...
 • Golkhandan, A. (۲۰۱۵). Globalization and the size of government: A ...
 • Griffin, K. (۱۹۹۹). Cuture and economic growth: A general Argument ...
 • Hosseini, S.S., & Molaei, M. (۲۰۰۶). The impact of foreign ...
 • Ines, T. (۲۰۱۶), Foreign direct investment, institutions and economic growth: ...
 • Karimi, M.SH., Heydarian, M., & Doorbash, M. (۲۰۱۷). Investigating the ...
 • Kheyri, M., & Pourali E. (۲۰۱۵). Studying the influence of ...
 • Lee, P.Y., Joseph Li, C.S., & Wu, M.L. (۲۰۱۸). The ...
 • Lucas, R.E. (۱۹۹۳). Making a miracle. Econometrica, ۶۱(۲), ۷۲-۲۵۱ ...
 • Marutta, A.A., Banerjee, R., & Cavoli, T. (۲۰۲۰). Foreign aid, ...
 • Moghadas Jafari, M.H., & Khajouizadeh, B. (۲۰۱۰). A study of ...
 • North, DC., & Thomas, RP. (۱۹۷۳). The rise of the ...
 • North, D.C. (۱۹۹۰). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge ...
 • Peres, M., Ameer, W., & Xu, H. (۲۰۱۸). The impact ...
 • Rastegar Khorami, P. (۲۰۱۸). The impact of economic institutions on ...
 • Sabir, S., & Khan, A. (۲۰۱۸). Impact of political stability ...
 • Sabir, S., Rafique, A. & Abbas, K. (۲۰۱۹). Institutions and ...
 • Salimi, F., Akhondzadeh, T., & Samei, Gh. (۲۰۱۳). Generalized torque ...
 • Sayehmiri, A., Ahmadi Baharvand, K., Omidi, M. (۲۰۲۱). The impact ...
 • Shekari, A. (۲۰۱۵). Investigating the factors affecting foreign direct investment ...
 • Simon, E., Fedenia, M., & Skiba, H. (۲۰۱۲). Culture's impact ...
 • Sokhanvar, A. (۲۰۱۹). Does foreign direct investment accelerate tourism and ...
 • UNCTAD, G. (۲۰۰۶). World investment report ...
 • World Bank. (۲۰۱۳). World development indicators, World Bank database, Washington ...
 • Zahedi Azad, N. (۲۰۱۷). The role of quality of laws ...
 • Zamani, Z., & Tayebi, S.K. (۲۰۲۰). FDI as a determinant ...
 • نمایش کامل مراجع