ارزیابی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر پوسته برنج و خاکستر تفاله نیشکر توام

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 403

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE06_140

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

Abstract:

امروزه پسماندهای کشاورزی نظیر پوسته برنج و تفاله نیشکر از یک سمت و تولید سیمان از کلینکر از سوی دیگر چالشهایی هستند که توجه دوستداران محیطزیست را در دنیا به خود جلب کرده است. تولید برق از سوزاندن پسماندهای کشاورزی میتواند یکی از منابع قابل ملاحظه در تولید برق قلمداد شود اما خاکسترهای باقیمانده از سوزاندن سبب آلودگی محیطزیست میگردد. بر همین اساس میتوان با جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی در تولید بتن با خاکسترهای جایگزین سیمان هم در مقید سازی این خاکسترها و هم در کاهش مصرف سیمان موفق عمل کرد. هدف از این تحقیق ارزیابی استفاده از درصدهای بالای این دو خاکستر به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی در ساخت بتنهای خودتراکم و تاثیر آنها بر روی خواص بتن تازه و خواص مکانیکی میباشد. در همین راستا پس از تهیه خاکسترها، ۶ طرح مخلوط بتن خودتراکم پیشبینی گردید و پس از آماده سازی نمونه ها آزمایشات جریان اسلامپ، T۵۰ و مقاومت فشاری صورت پذیرفت. نتایج آزمایشات نشان میدهد که جایگزینی ۲۰ الی ۲۵ درصد از سیمان مصرفی با ترکیب خاکسترهای جایگزین سیمان میتواند تا ۲۵ درصد خواص مکانیکی را افزایش دهد. این در حالی است که نمونه های حاوی درصد بیشتری از خاکستر پوسته برنج دارای عملکرد بهتری نسبت به خاکستر تفاله نیشکر بوده اند.

Authors

رضا نژادسنگسری

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

امیرهمایون کوثریه

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.