بررسی تاثیر آزادی های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعه انسانی (رویکرد بین کشوری)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 175
 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPES-3-1_012

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1401

Abstract:

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تاثیر آن در شاخص توسعه انسانی در ۱۴۷ کشور جهان و برای دوره زمانی ۲۰۰۸- ۲۰۱۵ نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تاکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.

Keywords:

توسعه , آزادی شخصی , آزادی اقتصادی , آزادی سیاسی , داده های ترکیبی. طبقه بندی JEL: O۱۵ , C۲۳

Authors

سید امین منصوری

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

سید مرتضی افقه

دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ReferencesBaltagi, B. H., Q. Feng, and C. Kao (۲۰۱۲), “A ...
 • Breusch, A. and A. Pagan (۱۹۸۰), “Lagrange Multiplier Test and ...
 • Bronfenbrenner, M. (۱۹۵۵), “Two Concepts of Economic Freedomˮ, Ethics, ۶۵(۳), ...
 • Carlsson, F. and S. Lundström (۲۰۰۲), “Economic Freedom and Growth: ...
 • Gwartney, J., R. Lawson, and S. Norton (۲۰۰۸), Economic Freedom ...
 • Heckelman, J. C. (۲۰۰۰), “Economic Freedom and Economic Growth: A ...
 • Hristova, K. (۲۰۱۲), Does Economic Freedom Determine Economic Growth? A ...
 • Hussain, M. E. and M. Haque (۲۰۱۶), “Impact of Economic ...
 • Im, K. S., M. H. Pesaran, and Y. Shin (۲۰۰۳), ...
 • IZA Discussion Paper No. ۱۲۴۰, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=۵۷۲۵۰۴> ...
 • Johnson, M. D., A. Herrmann, and A. Gustafsson (۲۰۰۲), “Comparing ...
 • Karlekar, K. D. (۲۰۰۳), Freedom of the Press, A Global ...
 • Kraay, A., M. Mastruzzi, and D. Kaufmann (۲۰۰۳), “Governance Matters ...
 • Landy, M. K. (۱۹۷۲), “The Cruel Choice: A New Concept ...
 • Levin, Andrew, Chien-Fu Lin, and Chia-Shang James Chu (۲۰۰۲), “Unit ...
 • Lewis, W. A. (۱۹۵۴), “Economic Development with Unlimited Supplies of ...
 • Lewis, W. A. (۱۹۵۵), The Theory of Economic Growth, Allen ...
 • Makian, S. N. and M. Bibak (۲۰۱۵), “The Effect of ...
 • Motafaker Azad, M. A. et al. (۲۰۱۳), “Analysis of the ...
 • Pesaran, M. H. (۲۰۰۴), “General Diagnostic Tests for Cross Section ...
 • Razmi, A. A., M. J. Razmi, and S. Shahraki (۲۰۰۹), ...
 • Sameti, M., M. Sameti, and R. Shanazi (۲۰۰۶), “Impact of ...
 • Seers, D. (۱۹۶۹), “The Meaning of Developmentˮ, International Development Review, ...
 • Sen, A. (۲۰۰۱), Development as Freedom, OUP Oxford ...
 • Shahabadi, A. and Z. Bahari (۲۰۱۴), “Effect of Political Stability ...
 • Streeten, P. (۱۹۸۱), Development Perspectives, Macmillan ...
 • Türen, U., Y. Gökmen, and A. Keser (۲۰۱۶), “National ICT, ...
 • نمایش کامل مراجع