بررسی اهمیت بهره گیری از رسانه های نوین مبتنی بر نور در تبلیغات محیطی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_2591

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

Abstract:

مقاله حاضر مطالعه ای در خصوص اهمیت بهره گیری از رسانه های نوین مبتنی بر نور در تبلیغات محیطی باز شهر تهران می باشد. به دلیل پیوند گرافیک محیطی با شهرسازی وصنعت تبلیغات، در فناوری های روز جهان از نورآرایی جهت تاثیر بر مخاطبین استفاده می گردد. از آنجایی که تصویر شهر بخشی پر اهمیت از هویت بصری شهر است بنابراین رسانه های نوین مبتنی بر نور یکی از ملزومات زندگی شهری امروزی گردیده است که می توان آن را زیر مجموعه ای از هویت شهری دانست . هویت شهری مبحثی میان رشته ای است بنابراین مستلزم هماهنگی و تناسب میان فعالیت های شاخه های گوناگون رشته های علمی و هنری مانند: برنامه ریزی شهری ، طراحی گرافیک شهری ، مهندسی فنی ، تبلیغات ، روانشناسی ، جامعه شناس ی و... می باشد. درتبلیغات محیط ی امکانات متعددی بکار گرفته میشود تا توجه مخاطبان را در جهت رسیدن به هدف مد نظر به خودجلب نماید.در ا ین پژوهش روش گردآوری اطلاعات در بخش اسنادی به شیوه مطالعات کتابخانه ای کتب گوناگون و مقالات مرتبط و در بخش میدانی به صورت مشاهده ی مستقیم انجام گرفته است . ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به صورت فیش برداری و در بخش میدانی از روش مشاهده و تحلیل رسانه های نوین مبتنی بر نور بوده است . در پژوهش حاضر به شیوه ی کیفی به بررسی نقشی که نور در جذب مخاطبان رسانه های نوین (تلویزیون های شهری تبلیغات محیطی شهر تهران) دارد پرداخته شده است .

Authors

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیرت ی مهندسی ، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

رضوان بهزادی نسب

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری – ارتباط تصویری، گروه هنر ، دانشکده هنرومعماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ای ران

سونیا بهزادی نسب

دکتری مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران