شواهدی از حضور Tylos maindroni Giordani Soika, ۱۹۵۴ (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) در جزیره فارور کوچک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JBAT-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

Abstract:

جورپایان جنس Tylos در سواحل ماسه ای بالا کرانه ای سواحل مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا وجود دارند. گونه ی Tylos maindroni Giordani Soika, ۱۹۵۴ یکی از جورپایان خشکی زی است که درسواحل ماسه ای دریای عمان و خلیج فارس یافت می شود. ما در این مطالعه گونه ی T. maindroni را برای اولین بار از جزیره فارور کوچک گزارش می کنیم. مطالعه ریخت شناختی نشان می دهد که اختلافات ریختی بین جمعیت های این گونه از فارور کوچک، کویت و عمان وجود ندارد. علاوه بر این، توالی های جدید ۱۶S rDNA، در ترکیب با توالی های چند گونه Tylos از بانک ژن برای بررسی فرضیه روابط بین آنها مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل های ۱۶S rDNA به روشنی از وجود تنها گونه ی T. maindroni در طول منطقه ساحلی ناحیه ی خلیج فارس و ارتباط تاکسون خواهری این گونه با گونه ی T. exiguus Stebbing, ۱۹۱۰ ازسواحل دریای سرخ و جزیره ی سقطری حمایت می کند.

Authors

حمزه اورعی

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ولی الله خلجی پیربلوطی

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران