ارزیابی نقش حسابداری مالی شهرداری شیراز بر بودجه بندی شهری (توسط تحلیل رگرسیونی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_050

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

Abstract:

فعالیت هر ارگانی شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خودهستند. هر سازمانی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجراییکردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. در این میان بررسی تاثیر مدیریت هزینه های شهرداری شیراز بر عملکرد مالی سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری شهری حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشد. بلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی بخشهای شهرداری سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی بخشهای شهرداری، تلاش هایمکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیربه وجود آید. در اینجا باید پرسید که شهرداری چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازد و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیطی وفق دهد؟ شناوری لحظه ای فعالیت ها در نهاد های پولی و حسابرسی و مالی نظیر موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی شهرداری از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قالب نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالاییرا به همراه داشته باشد. حسابرسی مالی شهرداری از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد وکلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه ها، داراییهای کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متاثر از تحولات شهری و ریسکهای غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال درآمد ها و هزینه ها حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد مینماید. در این پژوهش به ارزیابی نقش حسابداری مالی شهرداری شیراز بر بودجه بندی شهری (با تاکید بر مدل رگرسیونی) پرداخته شده است و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شده است.

Authors

آمنه عرفانی

کارشناس مالی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز و کارشناس ارشد حسابداری، شیراز، ایران.