بررسی راهکارهای تامین اعتبارات مالی شهرداری کلانشهر شیراز جهت بهسازی زیرساختهای شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 188

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_051

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

Abstract:

در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداریها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت مینامند، این خود شهرداریها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویتپشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روشهای دستیابی بهدرآمدها واعتبارات پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان، اندونزی، انگلیس، فرانسه و تایلند که نمونهای از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر شیراز کهکلانشهری رو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداریها که بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمیتواند متضمن رشد منطقی در این کلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهاو اعتبارات پایدار نمیتوان انگیزه زیادی برای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد. پایداری در درآمدهای شهرداری مستلزم آن است که اولا این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیا حصول این درآمدها و اعتبارات شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی و اعتبارات شهرداریها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی و اعتبارات پایدار در شهرداریها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر میرسد. این پژوهش به بررسی راهکارهای تامین اعتبارات مالی شهرداری کلانشهر شیراز جهت بهسازی زیرساختهای شهری پرداخته است. شهرداری شیراز به عنوان یکی از شهرداریهای بزرگ کشور به عنوان متولی و اداره کننده این کلانشهر، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشد. از طرفی محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف وماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداریمی باشد. در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شیراز سعی شده است به ارزیابی روشهای تامین منابع مالی و اعتبارات شهرداری در توسعه وعمران کلانشهر شیراز پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شده است.

Authors

سمیرا کوهکن

کارشناس اعتبارات معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، شیراز، ایران.